Hải Phòng

Cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp nhận tờ khai và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, tính đến tháng 4/2021, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt 15.375 tỷ đồng, đạt 27,5% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 26,6% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng), tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, số thu ngân sách tại khu vực Hải Phòng đạt 13.462 tỷ đồng, đạt 27,2% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng), đạt 26,5% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng), đạt 25,4% chỉ tiêu UBND TP. Hải Phòng giao phấn đấu (53.000 tỷ đồng), tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng đã làm thủ tục thông quan hàng hóa đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 7,452 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,481 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 22,35 triệu USD, tăng 84,1%.

Kim ngạch nhập khẩu có thuế tập trung vào các mặt hàng chủ lực như: ô tô đạt 122,91 triệu USD, tăng 29,5%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 38,96 triệu USD, tăng 59,5%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,79 triệu USD, tăng 3,1%; xăng dầu đạt 52,82 triệu USD, tăng 24,9%; mỹ phẩm đạt 0,45 triệu USD, tăng 155,7%.../.

Ngọc Linh