Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu đều đánh giá, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn không ngừng cải cách, đổi mới, hiện đại hóa, tạo thuận lợi, thông thoáng, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Do những tác động nặng nề của dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp cần có thời gian để tích lũy, phục hồi. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Cục Hải quan tỉnh và đại diện doanh nghiệp ký Biên bản ghi nhớ tham gia Chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan.

Với quan điểm khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của ngành hải quan, tại buổi đối thoại, các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và các chi cục, phòng chuyên môn giải đáp chi tiết, tận tình. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại buổi đối thoại, Cục Hải quan tỉnh đã thông tin tới các doanh nghiệp về các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động XNK và cùng đại diện doanh nghiệp tiến hành ký biên bản ghi nhớ tham gia Chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan./.