Thu từ thuế, phí đạt 54,1% dự toán

Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Nguyễn Hữu Trường cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), ngay từ đầu năm, cục thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp thu.

Đồng thời, đơn vị tổ chức đôn đốc thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài, đôn đốc kịp thời nộp NSNN; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế (NNT) chấp hành kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Cục Thuế Bắc Ninh: Chú trọng chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản
Cán bộ thuế Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế sử dụng dịch vụ eTax Mobile. Ảnh: ST

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Ninh còn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nắm bắt thông tin NNT trên địa bàn thông qua việc đẩy mạnh công tác rà soát mã số thuế, nhằm kiểm soát chặt chẽ, tránh bỏ sót NNT mới thành lập; thường xuyên rà soát thông tin NNT trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế…

6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Bắc Ninh thu tiền thuê đất đạt 62,7% dự toán, bằng 97,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 4,4% dự toán, bằng 13,3% so với cùng kỳ.

Lý giải về nguyên nhân hai khoản thu này đạt thấp, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, do từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn chưa phát sinh dự án đấu giá mới, số thu chủ yếu là số thu nợ của các dự án còn tồn từ năm trước chuyển sang và số thu từ các quyết định công nhận quyền sử dụng đất có phát sinh.

6 tháng đầu năm 2023, toàn đơn vị thu được 11.400 tỷ đồng, đạt 47,9% dự toán, bằng 92,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí được 11.268 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán, bằng 99,6% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất được 132 tỷ đồng, đạt 4,4% dự toán, bằng 13,3% so với cùng kỳ.

Thông tin về tình hình thực hiện dự toán ở các chỉ tiêu thu, ông Nguyễn Hữu Trường cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 58,6% dự toán, bằng 86% so với cùng kỳ; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 49,4% dự toán, bằng 85,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,1% dự toán, bằng 115,8% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 53,1% dự toán, bằng 98,1% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 54,9% dự toán, bằng 84,2% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 23,4% so với dự toán, bằng 52,3% so với cùng kỳ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

Thông tin về việc triển khai các chức năng quản lý thuế, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, ngoài việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế như thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế…, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền - hỗ trợ NNT, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ và coi đó là một kênh quan trọng trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin cho NNT.

Cụ thể, Cục Thuế Bắc Ninh thường xuyên cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới; phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế đến cán bộ, công chức, người dân và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên đăng tải các văn bản hướng dẫn lên tài khoản Zalo, Facebook, website của cục thuế để NNT kịp thời nắm bắt, dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện trong việc tiếp cận các chính sách thuế mới…

Cục Thuế Bắc Ninh: Chú trọng chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản
Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận (Bắc Ninh) hỗ trợ người nộp thuế qua kênh hỏi đáp. Ảnh: TH

Đối với công tác hỗ trợ giải đáp vướng mắc của NNT, được Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện hàng ngày tại phòng tuyên truyền hỗ trợ NNT và bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của các chi cục thuế với các hình thức như: hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ bằng văn bản, giải đáp trực tuyến qua kênh hỏi - đáp của cục thuế... mọi vướng mắc của NNT đều được giải đáp thỏa đáng, kịp thời, đúng qui định, không gây phiền hà, sách nhiễu cho NNT.

Cục Thuế Bắc Ninh tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, trao đổi đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho NNT; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp cố ý vi phạm quy định về khai thuế, đôn đốc kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra vào NSNN.

Chia sẻ về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Hữu Trường cho biết, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của NNT; thực hiện tốt hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, phát hiện xử lý kịp thời NNT có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ tăng cường công tác chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; thông qua việc phối hợp với các đơn vị công chứng nhằm giảm tình trạng công chứng treo, công chứng không phù hợp với giá thực tế chuyển nhượng; đồng thời nâng cao chất lượng, trách nhiệm của công chức trong việc đấu tranh với các trường hợp ghi giá chuyển nhượng thấp so với thực tế…/.