Cục Thuế Bình Định cảnh báo các sai phạm thuế nhà thầu
Cục Thuế Bình Định thay đổi phương thức quản lý, tăng thu về ngân sách
Cục Thuế Bình Định rốt ráo hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Cục Thuế Bình Định mạnh tay với hóa đơn “ma”

Tập trung hỗ trợ giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 của Cục Thuế Bình Định hết sức ấn tượng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) bằng 59,6% cùng kỳ nhưng xấp xỉ bình quân tháng của 9 tháng đầu năm 2021 đạt 931,4 tỷ đồng. Tháng 10 này, tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 814,4 tỷ đồng, bằng 112,5% cùng kỳ và tăng gần 50% so với số thu bình quân tháng của 9 tháng đầu năm 2021; trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương bằng 304% cùng kỳ và khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh bằng 144,1% cùng kỳ.

Theo đó, kết quả thu NSNN lũy kế 10 tháng vượt ngoài dự kiến ban đầu, tổng thu đạt 103,8% dự toán, tăng 7,1% cùng kỳ; trong đó khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,5% dự toán, tăng 18,2% cùng kỳ. Với kết quả này, Cục Thuế Bình Định đã hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao.

Cục Thuế Bình Định đã cán đích dự toán thu ngân sách được giao. Ảnh: TL.
Cục Thuế Bình Định tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử. Ảnh: TL.

Đối với Cục thuế, tháng 10 vừa qua là tháng có khối lượng công việc lớn phải triển khai, hoàn thành, như: thông qua kết quả kiểm toán nhà nước; triển khai các gói tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; triển khai, tập huấn hóa đơn điện tử, chính sách thuế mới; bám sát địa bàn, thúc đẩy công tác thu ngân sách, nhưng đơn vị đã thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

Trong đó đáng chú ý, Cục Thuế Bình Định đã đẩy mạnh triển khai các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, gắn việc hỗ trợ gói tài khóa cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh với việc thực hiện các nhiệm vụ và uy tín của cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế tỉnh gửi thư ngỏ và gặp gỡ từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp để trao đổi nâng cao ý thức của hộ kinh doanh, cũng như tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thực hiện miễn, giảm thuế, tiền thuê đất. Triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là khoảng 215 tỷ đồng.

Cục Thuế Bình Định đã sớm tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết, đồng thời rà soát lại các nhóm đối tượng được hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách.

Theo Cục Thuế Bình Định, dự kiến số hộ kinh doanh thụ hưởng miễn thuế trong 2 quý cuối năm 2021 là 18.333 hộ kinh doanh, với số thuế được miễn là 95 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp, dự kiến số doanh nghiệp thụ hưởng giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2021 là 2.115 doanh nghiệp, với số thuế giảm là 52,8 tỷ đồng; số doanh nghiệp thụ hưởng giảm 30% thuế giá trị gia tăng là 1.561 doanh nghiệp, với số thuế giảm là 25,9 tỷ đồng.

Đối với giảm 30% tiền thuê đất, số đối tượng thụ hưởng giảm 30% tiền thuê đất là 1.412 tổ chức, cá nhân, với số thuế được giảm là 44,7 tỷ đồng. Đối với miễn tiền chậm nộp, dự kiến cho 35 doanh nghiệp, với số tiền chậm nộp là 10,1 tỷ đồng…

Phấn đấu thu vượt dự toán tỉnh giao

Từ nay đến cuối năm, để thu đạt dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, Cục Thuế Bình Định tiếp tục nắm chắc tất cả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là nguồn thu vãng lai từ các công trình, dự án (đối với công trình vốn ngân sách sẽ giải ngân mạnh trong thời điểm cuối năm, do đó cần phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thu kịp thời, nhất là các đơn vị ngoại tỉnh); nguồn từ khai thác tài nguyên khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn và dự án...

Đồng thời rà soát, khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về công tác kiểm tra trước/sau hoàn thuế, công tác kê khai, quản lý nợ tiền sử dụng đất, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; giải quyết dứt điểm các hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế còn tồn đọng gắn với việc chấn chỉnh sai phạm trong giải quyết hoàn thuế…

Cục Thuế Bình Định dự báo kết quả thu ngân sách cuối năm còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, do lường trước tình hình nên đơn vị chủ động trong công tác điều hành thu. Theo đó đã triển khai đến tất cả các đơn vị quyết liệt bám sát địa bàn, đặc biệt là thường xuyên giám sát, theo dõi các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai, các dự án bất động sản hình thành trong tương lai, các doanh nghiệp, dự án mới phát sinh, hết thời gian ưu đãi,... để kịp thời quản lý thu.

Cụ thể, nguồn bù đắp từ công tác phân tích các bài toán nghiệp vụ để chống thất thu và thu hồi nợ đọng, các khoản thuế được gia hạn là 400 tỷ đồng, trong đó riêng các khoản gia hạn là 370 tỷ đồng. Nguồn từ khai thác các nguồn thu vãng lai (từ các công trình thuộc nguồn vốn trong và ngoài ngân sách), nguồn thu từ các doanh nghiệp, dự án mới phát sinh, hết thời gian ưu đãi là 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục thuế tiếp tục quản lý chặt, huy động kịp thời nguồn từ phát sinh thuế của các doanh nghiệp đang hoạt động, cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định cho biết, trong 2 tháng cuối năm Cục sẽ triển khai tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung cơ cấu lại nguồn thu để hoàn thành dự toán NSNN mà UBND tỉnh giao, vượt 5% so với dự toán của HĐND giao.

”Chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 trên cơ sở hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Cục Thuế Bình Định tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, xác định nguồn thu có tiềm năng. Đồng thời, hỗ trợ các giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và từng bước phục hồi sau đại dịch” - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định khẳng định./.