Cục Thuế Bình Định sẽ lập Cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Bình Định: Phát hiện chênh lệch giá đất hơn 2.700 tỷ đồng

Xây dựng Bản đồ số mỏ khoáng sản

Việc triển khai kế hoạch này nhằm thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo mô hình quản lý mở thay cho việc quản lý thủ công, bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, thực hiện công khai các trường hợp chấp hành tốt pháp luật thuế, các trường hợp vi phạm pháp luật thuế để các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia quản lý, giám sát.

Cục Thuế Bình Định lên kế hoạch chống thất thu từ khai thác khoáng sản
Cục Thuế Bình Định lên kế hoạch chống thất thu từ khai thác khoáng sản. Ảnh: TL.

Tỉnh Bình Định ban hành chỉ thị riêng về vấn đề này nhằm phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và của người dân; kịp thời phản ánh, thông tin về tình hình khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về phía công chức thuộc cục thuế, các chi cục thuế phải thường xuyên sử dụng, khai thác thành thạo các chức năng có liên quan của ứng dụng quản lý thuế do ngành và đơn vị xây dựng để phục vụ công tác giám sát, phân tích dữ liệu kê khai thuế, đặc biệt là ứng dụng Bản đồ số mỏ khoáng sản để quản lý, giám sát tình hình kê khai, nộp các khoản nghĩa vụ ngân sách nhà nước (NSNN) đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Hoàn thành Bản đố số mỏ khoáng sản trong quý III/2022

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, Cục Thuế Bình Định đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng ứng dụng Bản đồ số mỏ khoáng sản được cấp phép trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu thời gian hoàn thành trong quý III/2022.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, Cục Thuế Bình Định đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng ứng dụng Bản đồ số mỏ khoáng sản được cấp phép trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu thời gian hoàn thành trong quý III/2022.

Theo đó, Bản đồ số mỏ khoáng sản xác định và công khai cụ thể vị trí các mỏ đã được cấp phép, doanh nghiệp được cấp phép, loại hình khoáng sản, trữ lượng khai thác, tiến độ, thời hạn khai thác, công suất khai thác, tình hình kê khai về sản lượng đã khai thác, tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của từng doanh nghiệp cho các cơ quan liên quan có thể khai thác, truy xuất thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở thông tin phối hợp nhận được từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, thực hiện cung cấp kịp thời cho các Phòng Thanh tra Kiểm tra, các chi cục thuế để thực hiện công tác rà soát, giám sát sản lượng kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Giám sát chặt các nguồn thu từ khoáng sản

Được biết, cơ quan thuế sẽ thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đối chiếu sản lượng kê khai, nộp thuế, phí với sản lượng đã được cấp phép của các đơn vị khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

Cục Thuế Bình Định cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh hóa đơn, xử lý vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu từ khoáng sản…

Cục Thuế Bình Định lên kế hoạch chống thất thu từ khai thác khoáng sản
Chống thất thu thuế khoáng sản nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách. Ảnh: TL.

Đối với những trường hợp xác định có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn (đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự) thì có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, chuyển tin báo tội phạm đến cơ quan điều tra đề nghị xác minh, điều tra theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-TCT ngày 7/4/2022 của Tổng cục Thuế.

Theo thống kê mới đây của Cục Thuế Bình Định, 5 tháng đầu năm, khai thác khoáng sản tăng 14 tỷ đồng, nổi bật như Công ty CP Khoáng sản Biotan (tăng 9,8 tỷ đồng), Công ty TNHH ĐTXD Thịnh Phát Quy Nhơn (tăng 4,8 tỷ đồng)...

Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Bình Định tiếp tục cơ cấu nguồn thu, khai thác nguồn thu còn dư địa, mở rộng các lĩnh vực thu tiềm năng, trong đó có hoạt động kinh doanh bất động sản và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Cục Thuế Bình Định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý về hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Đồng thời, rà soát đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước.

Tỉnh Bình Định đã có chủ trương quy hoạch nhiều mỏ đất, đá để phục vụ cho các dự án, do đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường thu thập danh sách các mỏ đất, đá để quản lý, thu thuế theo quy định; đôn đốc doanh nghiệp nộp bảng kê kèm theo tờ khai Thuế Tài nguyên (chi tiết theo từng mỏ khoáng sản) để làm cơ sở phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường rà soát, đối chiếu sản lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp./.

5 tháng thu từ khoáng sản tăng 14 tỷ đồng

Theo thống kê mới đây của Cục Thuế Bình Định, 5 tháng đầu năm, khai thác khoáng sản tăng 14 tỷ đồng, nổi bật như Công ty CP Khoáng sản Biotan (tăng 9,8 tỷ đồng), Công ty TNHH ĐTXD Thịnh Phát Quy Nhơn (tăng 4,8 tỷ đồng).../.