Các vi phạm cụ thể là bên bán tự điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi chưa có sự đồng ý của bên mua; bên bán có thông báo với bên mua hủy hóa đơn đã lập nhưng không lập mẫu 04/SS gửi cơ quan thuế; xuất hóa đơn sửa chữa sai sót khi chưa lập mẫu 04/SS gửi cơ quan thuế.

Cục Thuế Bình Định cảnh báo một số sai phạm hóa đơn điện tử
Tổng cục Thuế cũng đã có cảnh báo về cách tra cứu hóa đơn điện tử giả và thật. Ảnh: TL.

Vi phạm còn là việc xuất hóa đơn giao dịch lòng vòng giữa các doanh nghiệp (DN) có mối quan hệ liên kết, cá biệt có đơn vị ghi giá mua bán không theo giá thị trường; xuất hóa đơn ghi sai thuế suất hàng hóa dịch vụ được giảm thuế, theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Tiếp đến là việc khấu trừ/hoàn thuế hóa đơn đầu vào mua của DN đã có thông báo ngừng kinh doanh (KD) hoặc bỏ địa chỉ KD; DN thuộc bên liên kết, DN thuộc diện rủi ro về thuế; DN không có trụ sở KD, thuê trụ sở KD, thuê tài sản cố định, thuê kho hàng; DN có thời gian thành lập ngắn, hoạt động không liên tục, hay thay đổi trụ sở làm việc và địa điểm KD; DN không phát sinh hoạt động mua vào, bán ra nhiều kỳ khai thuế liên tục.

DN xuất khẩu có kê khai doanh thu hàng mẫu trên tờ khai thuế nhưng không xuất hóa đơn; doanh thu kê khai thuế thấp hơn doanh thu phát sinh trên hóa đơn bán ra; có phát sinh doanh thu trên hóa đơn bán ra nhưng không kê khai thuế, hoặc có kê khai nhưng không nộp thuế;

DN có phát sinh doanh thu trên hóa đơn bán ra là loại hàng “mới” thường là cát, đá, sỏi… nhưng không có giấy phép khai thác mỏ; DN không có hoạt động khai thác lâm sản, không có hoạt động chế biến gỗ nhưng xuất hóa đơn các mặt hàng liên quan đến lâm sản, gỗ, viên nén.

DN phát sinh doanh thu trên hóa đơn rất lớn không tương xứng với quy mô về nguồn vốn và quy mô của cơ sở sản xuất kinh doanh và thường là không kê khai thuế hoặc có kê khai để làm “bình phong” nhưng không nộp thuế vì không có khả năng; bỏ ngoài sổ sách hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn đầu vào (thể hiện trên hệ thống dữ liệu) để trốn thuế đầu ra.