Giảm thuế giá trị gia tăng: Không chỉ tạo ra giá trị tăng thêm cho nền kinh tế
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15
Chính thức ban hành Nghị định hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19

Cục Thuế tỉnh Bình Định vừa có văn bản thông báo kết luận cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại văn bản này, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đã quyết định nguyên tắc áp dụng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với nội dung giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau: việc áp dụng giảm thuế GTGT chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT phải tham gia tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại tại thời điểm từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cục Thuế Bình Định: Nhanh chóng gỡ vướng cho doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
Cục Thuế Bình Định nhanh chóng có giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Để tổ chức thực hiện, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin mở Chuyên mục Giải đáp trực tuyến các vướng mắc trong áp dụng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nêu trên cho người nộp thuế. Theo đó, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn ngắn gọn các nguyên tắc áp dụng, tập trung hướng dẫn cách tra cứu mã sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục I, II, III và đồng thời hỗ trợ thêm công cụ giúp doanh nghiệp tra cứu nhanh, hiệu quả.

Đồng thời, đơn vị sẽ tập hợp các trả lời vướng mắc vào Chuyên mục này giúp doanh nghiệp tham khảo, áp dụng.

Cục Thuế tỉnh Bình Định đã quán triệt, chỉ đạo các công chức phải nhanh chóng nắm bắt các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình quản lý để hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1, liệt kê Danh mục các sản phẩm, hàng hóa cụ thể theo từng doanh nghiệp.

Bước 2, đối chiếu với Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ để xác định mã sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (07 cấp).

Bước 3, trên cơ sở mã sản phẩm hàng hóa dịch vụ đã có tiến hành rà soát với mã sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, xác định chính xác sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có được giảm thuế GTGT hay không để hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp thực hiện theo Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Lưu ý, trong trường hợp chưa thể xác định rõ nhóm hàng hóa, dịch vụ thì tập hợp lại để báo cáo về Cục Thuế (qua Phòng Tuyên truyền hỗ trợ) tổng hợp, xử lý chung.

Bước 4: Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 26/2/2022 về cục thuế.

Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng khuyến cáo đối với một số trường hợp đã gặp phải trong quá trình thực hiện. Đó là, trường hợp các doanh nghiệp siêu thị, kinh doanh thương mại (có nhiều mặt hàng) chưa thể hoàn thiện phần mềm bán hàng để hỗ trợ xuất hóa đơn theo đúng thuế suất quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, thì yêu cầu các doanh nghiệp có văn bản trình bày lý do bất khả kháng dẫn đến việc chậm áp dụng từ ngày 1/2/2022 theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn thì khi xuất hóa đơn từng lần phát sinh vẫn phải nộp đủ 18% doanh thu trên hóa đơn theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 126/2022/NĐ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP chỉ điều chỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ. Theo đó các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống muốn được giảm thuế GTGT thì khi xuất hóa đơn phải tách riêng các mặt hàng không được giảm thuế GTGT theo quy định (như rượu, bia, thuốc lá,...).

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Bình Định, thời điểm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT phải tham gia tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại tại thời điểm từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022./.