Cục Thuế Bình Định triển khai Tháng đồng hành quyết toán thuế 2021 Cục Thuế Bình Định: Thu ngân sách 3 tháng tăng hơn 20% so cùng kỳ Ngành Thuế đẩy nhanh chuyển đổi số hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Thu nội địa 5 tháng vượt tiến độ dự toán

Kinh tế phục hồi khiến số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng

So với dự toán, có 11/17 khoản thu có tốc độ thu đạt khá gồm: thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 96,9%, tiền sử dụng đất đạt 67,5%, lệ phí trước bạ 58,2%, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 56,2%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 55,2%...

So với cùng kỳ, có 7/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng như: tiền thuê đất tăng 128,6%, thuế TNCN tăng 80,9%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 79,9%, tiền sử dụng đất tăng 34,2%, lệ phí trước bạ tăng 17,1%, DNNN trung ương tăng 16,2% và công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 15,7%.

Cục Thuế Bình Định: Thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 5.827 tỷ đồng
Ngành Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế.

Có 2 khoản thu ổn định đó là phí lệ phí và thu khác ngân sách; có 8/17 khoản thu, sắc thuế thu giảm hơn cùng kỳ.

Đáng chú ý, nếu tính riêng 4 sắc thuế chính từ lõi kinh tế (giá trị gia tăng - GTGT, thu nhập doanh nghiệp - TNDN, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt; không bao gồm sản xuất kinh doanh) là tăng 118,5 tỷ đồng (tương đương 7% so với cùng kỳ).

Một số khoản thuế giảm là do thu thuế GTGT từ chính sách miễn thuế hộ kinh doanh của quý IV/2021 (nộp trong quý I/2022); giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021...

Đáng chú ý, tăng thu ngân sách là do thuế GTGT khối doanh nghiệp tăng gần 100 tỷ đồng cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế và sự hiệu quả đến từ công tác triển khai hóa đơn điện tử của ngành thuế. Theo đó, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ảnh kịp thời (theo thời gian thực), cơ quan thuế nắm toàn bộ cơ sở dữ liệu mua bán của doanh nghiệp và đã có ứng dụng giám sát hóa đơn nên kịp thời can thiệp các trường hợp có dấu hiệu gian lận về hóa đơn, chi phí, kê khai thiếu doanh thu hoặc không kịp thời…; đặc biệt là tình trạng mua bán hóa đơn điện tử bị hạn chế (vì hệ thống tự động chặn các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, bị cưỡng chế hóa đơn, rủi ro cao về hóa đơn…).

Thuế TNDN tăng trên 145 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp điều chỉnh tăng tỷ lệ lãi và tăng số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 (so với quyết toán thuế năm 2020, tăng trên 128 tỷ đồng), cho thấy nỗ lực của cơ quan thuế trong cảnh báo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của doanh nghiệp đã đạt được thành công nhất định).

Chuyển đổi số, tạo bước đột phá trong công tác quản lý

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, cho biết thời gian qua, cục thuế tỉnh đã tập trung hoàn thiện mô hình quản lý thuế và chuyển đổi số trong công tác quản lý.

Dựa trên sự hiệu quả của việc thay đổi phương thức quản lý thuế theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, thúc đẩy tính tự nguyện chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, năm 2022, Cục Thuế Bình Định hoàn thiện mô hình quản lý thuế “Phục vụ người nộp thuế” bằng nền tảng công nghệ thông tin theo định hướng “Mở - Công khai”. Mô hình này tập trung vào 5 trụ cột: hỗ trợ, cảnh báo, công khai, đối thoại và thanh tra, kiểm tra.

“Mô hình này sẽ tạo nên một giá trị văn hóa mới ở cơ quan thuế mà ở đó quyền và lợi ích hợp pháp tối đa của người nộp thuế được đảm bảo, tính tự giác, tự nguyện được đề cao và các chế tài chỉ áp dụng để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật” - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định bày tỏ tin tưởng.

Cùng với toàn ngành Thuế, Cục Thuế Bình Định đã thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại đơn vị, góp phần quan trọng vào tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố ứng dụng eTax Mobile cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân sử dụng trên thiết bị di động. Nhận thấy những tiện ích mà ứng dụng đem lại (cá nhân, hộ kinh doanh có thể tra cứu, nộp thuế trực tuyến 24/7), ngày 11/5/2022, cục thuế đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) trên toàn tỉnh.

Theo đó, các chi cục thuế trực thuộc thành lập tổ triển khai với nguyên tắc triển khai rộng rãi, sâu sát đến từng phường, xã, từng thôn, xóm để phổ biến, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Đồng thời, cục thuế giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 1/12/2022, 100% người nộp thuế là cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh nộp thuế qua eTax Mobile và 100% các nghĩa vụ tài chính về đất, nghĩa vụ về lệ phí trước bạ phương tiện đều thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Với nỗ lực này, tính đến hết ngày 2/6/2022, đã có 3.569 cá nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Về triển khai hóa đơn điện tử, sau thành công của giai đoạn 1 (100% doanh nghiệp đang hoạt động, 100% cá nhân kinh doanh theo phương pháp chuyển đổi thành công hóa đơn điện tử), Cục Thuế Bình Định khẩn trương triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2; hướng tới mục tiêu trước ngày 1/7/2022, mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bao gồm: chi nhánh của doanh nghiệp các tỉnh chưa triển khai giai đoạn 1, doanh nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, doanh nghiệp không phát sinh doanh số, các đơn vị sự nghiệp... hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử.

Đến ngày 2/6/2022, số doanh nghiệp đã chuyển đổi tính chung cả 2 giai đoạn là 7.901/8601, đạt 91,86%. Đối với số chưa chuyển đổi còn lại (700 đơn vị), Cục Thuế Bình Định đã đôn đốc và phát hành tiếp thông báo lần cuối, yêu cầu phải chuyển đổi theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, chậm nhất đến 30/6/2022.

Ông Nguyễn Đẩu cho biết, với hệ thống cơ sỡ dữ liệu hóa đơn đang có, cục thuế xây dựng được ứng dụng giám sát hóa đơn điện tử với nhiều bài toán ứng dụng chuyên sâu giúp nhận diện các dấu hiệu gian lận về thuế và hóa đơn, hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá trong công tác quản lý thuế trong thời gian tới.

Được biết, từ nay đến cuối năm, cục thuế tỉnh sẽ tập trung mọi nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt thu ngân sách vượt 5% so với số thực hiện năm 2021.

Năm 2022, dự kiến tăng trưởng trên địa bàn tỉnh là từ 6,2 - 6,5%; số thu ngân sách nhà nước dự kiến là 10.200 tỷ đồng./.