may huế

Tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu đột biến đã giúp cho thu ngân sách 5 tháng vượt tiến độ dự toán. Ảnh: NM.

Thu từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tăng

Báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 và dự kiến chương trình công tác thuế tháng 6/2021 ngày 2/6/2021, Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 5/2021 tổng thu ngân sách cho ngành thuế thực hiện ước đạt 575.677 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán pháp lệnh, bằng 114,5% cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt hơn 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt hơn 546.404 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% cùng kỳ năm 2020.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Hơn 42.058 tỷ đồng đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 doanh nghiệp trên tổng số 6.206 doanh nghiệp hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ, với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm 2021, thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Đánh giá về kết quả thu ngân sách, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn, cơ quan thuế các cấp cũng đã triển khai nhiều biện pháp chống thất thu ngân sách.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến tháng 5/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.709 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 2.699 tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 402 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.606 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách hơn 1.132 tỷ đồng.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô; các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn. Điều này đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm.

Đánh giá tác động của dịch bệnh để có giải pháp phù hợp

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục bám sát tình hình. Đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến số thu, từ đó kịp thời có các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, từ đó tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác kê khai để thực hiện đúng chủ trương gia hạn của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, ông Cao Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao. Trong đó, cần bổ sung giải pháp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong điều kiện dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Đối với công tác xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu đơn vị chủ trì, tập trung hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 để sớm trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đặc biệt lưu ý các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; cập nhật tình trạng sức khỏe, yếu tố dịch tễ và kết quả xét nghiệm Covid-19 của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế./.

Nhật Minh