Lấy doanh nghiệp, người nộp thuế là trung tâm

Trong thời gian qua, ngành Thuế đã cắt giảm 70 TTHC, từ 304 TTHC xuống còn 235 TTHC, vượt 8,3% so với mục tiêu Nghị quyết 68/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ. Mọi TTHC khi thực hiện NNT đều không phải chi trả bất cứ chi phí nào. Trong 235 TTHC hiện hành, ngành Thuế đã thực hiện tích hợp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 145 TTHC.

Cục thuế địa phương cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế
Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: TL.

Chia sẻ về công tác cải cách TTHC hỗ trợ NNT, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, năm 2023 đánh dấu năm thứ 3 Cục Thuế TP. Hải Phòng thực hiện triển khai chiến lược cải cách TTHC giai đoạn 2021 - 2030. Với tôn chỉ lấy doanh nghiệp, NNT là trung tâm, là động lực, không chỉ hướng đến mục tiêu cắt giảm chi phí mà còn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, cơ quan thuế đã đạt được những kết quả tích cực nhất định trong công tác cải cách TTHC về thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, cục thuế tiếp tục ban hành Kế hoạch số 1937/KH-CTDAN ngày 20/5/2023 về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, xác định cụ thể, chi tiết tiến độ, lộ trình triển khai để đảm bảo theo đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế. Lũy kế đến 15/9/2023, có 528 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 63,4% trên tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm trong diện thuộc đối tượng áp dụng.

Các quy trình về TTHC của ngành Thuế đều được cục thuế thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp dân, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, rõ ràng, đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, công tác triển khai HĐĐT cũng là một điểm sáng trong nỗ lực cải cách TTHC tại cục thuế. Đến thời điểm hiện tại, 100% tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đều triển khai sử dụng HĐĐT; lũy kế 8 tháng năm 2023, cục thuế đã triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với 564 doanh nghiệp và 426 hộ kinh doanh đủ điều kiện, tiếp tục bám sát lộ trình triển khai của Tổng cục Thuế.

“Khi sử dụng HĐĐT, cơ bản các TTHC về thuế cũng được thực hiện trên môi trường điện tử. Với số lượng lớn NNT đang sử dụng HĐĐT như trên thì trên quy mô toàn xã hội, chi phí tuân thủ TTHC về thuế được tiết kiệm đáng kể”- ông Trường cho hay.

Còn theo ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, xác định cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế là một trong những đột phá để phát triển ngành Thuế, Cục Thuế Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-CTDAN ngày 28/3/2023 về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 để triển khai, hướng dẫn thực hiện trong cục thuế nhằm hướng đến Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06)”; cục thuế đẩy mạnh triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân thay mã số thuế cá nhân theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận và giải quyết TTHC về thuế đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho NNT...

Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính thuế không cần thiết

Để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC thuế, hỗ trợ NNT trong thời gian tới, ông Khoái cho hay, Cục thuế Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt công tác quản lý thuế; tăng cường rà soát, kiểm tra, cắt giảm các TTHC về thuế không cần thiết, tăng cường triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin căn cước công dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế, triển khai hiệu quả Đề án 06, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cục thuế.

Cục thuế địa phương cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, cục thuế tiếp tục quán triệt toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 được Tổng cục Thuế đưa ra tại Quyết định 05/QĐ-TCT ngày 6/1/2023. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thống kê, rà soát, đề xuất kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình, TTHC rườm rà nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng; bảo đảm tạo thuận lợi, đơn giản TTHC cho doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ông Hà Văn Trường cho biết, cơ quan thuế tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả thực hiện cải cách TTHC, duy trì tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế theo cơ chế “một cửa” đảm bảo đúng thời gian, trình tự thủ tục; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.