cucthuehungyen.jpg

Công chức thuế rà soát, nghiên cứu doanh nghiệp trước khi tiến hành thanh kiểm tra thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt trên 2.809 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả cao là: thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân…

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, ngoài việc huy động kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách, cục thuế còn tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế ngay từ ngày đầu ra quân nhằm hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; duy trì tỷ lệ nợ ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách.

Đồng thời, cục thuế cũng chú trọng đến công tác kê khai kế toán thuế của doanh nghiệp; thường xuyên rà soát để quản lý người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cục thuế sẽ rà soát, sàng lọc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, tập trung vào ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế tiến hành thanh kiểm tra, chống thất thu thuế./.

Văn Tuấn