Ông Lương Xuân Thu - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, cho biết, giai đoạn 1, Cục Thuế Khánh Hòa đặt kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ máy tính tiền đến 7 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1, cục thuế triển khai được 13 doanh nghiệp, vượt 6 doanh nghiệp.

Dự kiến trong giai đoạn 2 này, Cục Thuế Khánh Hòa sẽ triển khai đến 816 doanh nghiệp và 319 hộ kinh doanh.

Cục Thuế Khánh Hòa triển khai giai đoạn 2 hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CT

Để triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2, Cục Thuế Khánh Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu các chi cục thuế, các phòng thanh tra - kiểm tra rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng triển khai để lập danh sách và đôn đốc thực hiện.

Cùng đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị giữa cơ quan thuế, tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT và đại diện doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện triển khai nhằm giới thiệu, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; gửi văn bản cho các doanh nghiệp, tổ chức về việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, cục thuế cũng xây dựng video tuyên truyền về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó nhấn mạnh về lợi ích, các đối tượng thuộc diện triển khai… và thực hiện đăng tải video trên các kênh truyền thông cho người nộp thuế nắm; bố trí cán bộ kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai, áp dụng./.