thuế phú thọ.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Phú Thọ tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: Văn Học

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ chia sẻ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế luôn được cục thuế đẩy mạnh thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa và đem lại hiệu quả thiết thực cho người nộp thuế (NNT), giúp NNT tập trung phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (NSNN). Nhờ thực hiện tốt công tác thu ngân sách và công tác cải cách TTHC, năm 2020, Cục Thuế Phú Thọ được Tổng cục Thuế tặng giấy khen về kết quả đạt đượt.

Trong năm 2021, Cục Thuế Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt dự toán pháp lệnh từ 5% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cục thuế đã và đang triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp khai thác các nguồn thu; chú trọng cải cách TTHC thuế, tạo thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện pháp luật thuế.

Cụ thể, toàn đơn vị tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản hành chính; đề xuất, kiến nghị sửa đổi những nội dung chính sách không còn phù hợp với thực tế, góp phần xây dựng hoàn thiện văn bản pháp luật thuế; nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền đổi mới các hình thức thu nộp thuế; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tham gia nộp thuế và các nghĩa vụ khác đối với NSNN.

Cục thuế nghiên cứu, đề xuất áp dụng cơ chế chính sách về quản lý thu thuế nhằm bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới thông qua việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về thuế; thực hiện nghiêm Luật NSNN, trong đó chú trọng công tác xây dựng kế hoạch và lập dự toán NSNN trung hạn và dài hạn…

Song song với đó, cục thuế thực hiện rà soát, đề xuất cơ quan quản lý có thẩm quyền các phương án nhằm đơn giản hóa các TTHC thuế liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cục thuế, chi cục thuế; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị định, nghị quyết của Chính phủ trong việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc lĩnh vực thuế; công bố công khai, cập nhật các TTHC về thuế trên trang thông tin điện tử của ngành và tại bộ phận một cửa cơ quan thuế; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đúng thời hạn các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các TTHC thuế thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, đảm bảo 100% các TTHC có liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp được giải quyết thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra kiểm soát TTHC thuế, việc thực hiện các văn bản pháp quy, văn bản hành chính về thuế, xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm gây cản trở cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC thuế; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về việc tuân thủ chính sách pháp luật thuế và việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực thuế…

Thực hiện hiệu quả ứng dụng sử dụng chữ ký số, hạn chế sử dụng văn bản giấy nhằm giảm chi phí hành chính; thực hiện công tác duy trì, đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để cập nhật thường xuyên những thay đổi về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ của ngành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho NNT trong việc tuân thủ các quy trình, thủ tục về thuế./.

Văn Tuấn