Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục tìm ra 19 hộ, cá nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn
Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Phú Thọ và thành viên Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử, Cục Thuế Phú Thọ đã tổ chức lễ ấn nút quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý IV/2023. Ảnh: V. Học

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ cho biết, dựa trên cơ sở dữ liệu 3.684 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/12/2023 có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện vào lựa chọn ngẫu nhiên đưa vào quay thưởng bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế, kết quả, phần mềm đã lựa chọn ngẫu nhiên được 19 hóa đơn trúng thưởng.

Trong đó, 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 3 giải nhì, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải; 5 giải ba, trị giá 2 triệu đồng mỗi giải và 10 giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

Hội đồng Giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm “Hóa đơn may mắn” và quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đã ký biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Kết quả chi tiết chủ nhân của từng giải thưởng đã được Cục Thuế Phú Thọ công bố công khai trên trang website của cục thuế tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn; đồng thời công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn”. Cục thuế sẽ gửi kết quả đến từng cá nhân trúng thưởng.

Theo danh sách, người mua hàng Phan Thị Út đã trúng thưởng giải nhất trị giá 30 triệu đồng. Ba giải nhì trị giá 10 triệu đồng mỗi giải thuộc về các cá nhân Vũ Trường Sơn, Hoàng Ngọc Phong và Lê Văn Thao.

5 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng thuộc về các cá nhân Nguyễn Trọng Dân, Nguyễn Văn Hưng, Lê Hữu Tài, Lê Thị Thanh Bình và Đặng Thị Thu Hường…/.