cục thuế quảng ninh

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp giao ban chỉ đạo công tác thu ngân sách. Ảnh: HM.

Giao chỉ tiêu từng tháng, bám sát tình thình thực hiện

Năm 2020 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 35.545 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán 37.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước.

Báo cáo cho thấy, đến 16h30 ngày 31/12/2020, thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thực hiện đạt 37.158 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngày từ đầu năm Đảng bộ cục thuế đã ban hành Nghị quyết, đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kê khai, kế toán thuế, quản lý nợ thuế và thanh tra, kiểm tra thuế. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, cục thuế đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể giao đến từng đơn vị và từng công chức trong toàn ngành.

Năm 2021 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ người nộp thuế tại địa bàn cấp huyện. Đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp dưới hình thức “Cafe doanh nhân”. Thực hiện khảo sát ảnh hưởng dịch bệnh Covid đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020 để có hướng hỗ trợ người nộp thuế hiệu quả và nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, Ban lãnh đạo cục thuế, các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành số thu được các cán bộ, công chức các đơn vị hưởng ứng và thực hiện khá nghiêm túc.

“Hàng tháng, quý, tổ chức đánh giá, kiểm điểm những công việc đã thực hiện, đang thực hiện và triển khai nhiệm vụ của tháng, quý tiếp theo. Đồng thời, mỗi quý, cục thuế phát động phong trào thi đua đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Tuấn chia sẻ.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn của công chức ngành thuế.

Với phương châm mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên, có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích những nội dung mà người nộp thuế vướng mắc. Nhiều vấn đề vướng mắc của người nộp thuế đã được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận và tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế đã được Chính phủ, Quốc hội ban hành. Cục thuế đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế về các chính sách hỗ trợ để người nộp thuế có thể thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế như: Triển khai hóa đơn điện tử (đã có 92% người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn giấy đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,5%, nộp thuế điện tử đạt 99,54%, 100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử).

Về công tác quản lý nợ, cục thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh, tỷ lệ nợ thuế đạt dưới 4,5%.

Cùng với việc tăng cường quản lý nợ để giảm số tiền nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, để hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đã rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020 đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; hoàn thành 91 cuộc thanh tra đạt 154% kế hoạch, 901 cuộc kiểm tra đạt 136% kế hoạch. Số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra là 329,4 tỷ đồng.

“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp công tác thuế cùng sự quyết tâm của gần 800 cán bộ, công chức thuộc Văn phòng cục và các chi cục thuế trực thuộc, công tác thu ngân sách năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đến 16h30’ ngày 31/12/2020 đạt 37.158 tỷ đồng, bằng 105% dự toán Bộ Tài chính và bằng 107% so với cùng kỳ” - ông Tuấn cho biết.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nói riêng rất nặng nề. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, toàn thể công thức thuế sẽ bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Hoàng Văn Mạnh