THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp cặp công tác cho cán bộ văn phòng Cục Thuế:

1. Nguồn vốn: Từ nguồn thu xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 12/11/2013 đến ngày 14/11/2013.

3. Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu từ ngày 15/11/2013 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 22/11/2013 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Tại phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Hưng Yên – số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

Điện thoại: 0321.3500479; Fax: 0321.3863916.

4. Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

5. Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Tại phòng họp tầng 2, nhà làm việc 7 tầng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên – số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

6. Thời điểm đóng thầu: đúng 09 giờ 00 phút ngày 22/11/2013

7. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 22/11/2013 tại phòng họp tầng 2, nhà làm việc 7 tầng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên – số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T