THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

-Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Tên gói thầu: Xây dựng nhà làm việc các hạng mục phụ

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Giá gói thầu

( đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

30.549.577.000

29.300.499.000

Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96

Quyết định số 6016/QĐ-CT ngày 20/12/2013 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

500 ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết

Đ.T