Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, số nợ thuế thu được của tháng 5/2024 là 545,49 tỷ đồng, thu qua cưỡng chế 133 tỷ đồng. Trong đó, thu của năm trước chuyển sang 178,02 tỷ đồng, thu phát sinh trong năm 367,46 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu hồi được gần 2.800 tỷ đồng nợ thuế
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong tháng 5/2024, cục thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ như: cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng 2.503 lượt quyết định với số tiền cưỡng chế 3.253,26 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn 280 quyết định với số tiền cưỡng chế 313,90 tỷ đồng; ban hành 100% thông báo nợ thuế với số tiền 6.458,65 tỷ đồng; công khai thông tin 4.407 người nộp thuế với số tiền 985,79 tỷ đồng; tạm dừng xuất cảnh 17 người nộp thuế với số tiền 30,81 tỷ đồng.

Thời gian tới, cục thuế tiếp tục tăng cường, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nợ thuế đã triển khai từ đầu năm đến nay; các đơn vị hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch thu hồi nợ đọng; đẩy nhanh việc thành lập tổ đôn đốc thu nợ thuế tại địa bàn trong tháng 6/2024.

Đồng thời, tiếp tục tập trung, rà soát các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xem xét ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật theo quy định và chuyển toàn bộ hồ sơ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn cho bộ phận thanh tra, kiểm tra để thực hiện theo chức năng.

Đôn đốc nợ đối với người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định./.