Năm 2021 ngành Thuế vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng Hà Nội: 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới Đã có 71% doanh nghiệp tại 6 tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử

Tăng thu ngân sách 14.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Sơn cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức; triển khai tích cực các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tổng thu ngân sách do cục thuế quản lý ước đạt 237.179 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán pháp lệnh.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, góp phần vào kết quả tích cực trong thực hiện dự toán thu năm 2021, bên cạnh sự chủ động trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, giải pháp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thành phố, việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chức năng quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn chú trọng nắm bắt những phương thức sản xuất kinh doanh mới, đặc biệt là các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách và phương pháp quản lý hiệu quả, qua đó mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách vượt hơn 9% so với dự toán
Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị sáng 24/12. Ảnh: CTV.

Cục thuế đã xây dựng, hoạch định các chương trình, kế hoạch triển khai chi tiết trên cơ sở các kế hoạch của Tổng cục Thuế về đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kế hoạch phát triển thương mai điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội của UBND thành phố. Qua đó, đã nhận diện mô hình hoạt động, dòng tiền của các hoạt động thương mại điện tử để thực hiện phân loại các nhóm đối tượng quản lý và xác định biện pháp cụ thể đối với từng nhóm.

“Cục thuế đã triển khai đồng bộ các phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển để thu thập cơ sở dữ liệu, thực hiện phân tích, phân loại người nộp thuế vào từng nhóm đối tượng để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp” - ông Sơn nói.

Ngoài việc triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, cục thuế cũng đã triển khai các biện pháp tuyên truyền về chính sách thuế, thủ tục đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế; hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trọng điểm lớn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành như Sở Công thương, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội, Thanh tra giám sát ngân hàng để triển khai các công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Theo dữ liệu tại Cục Thuế TP. Hà Nội, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đã đóng góp cho thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 khoảng 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trong nước nói chung, Thủ đô nói riêng sẽ dần phục hồi, thích ứng với điều kiện mới. Tuy nhiên vẫn sẽ còn không ít những thách thức, khó khăn đan xen, đặc biệt là tình hình dịch bệnh với những biến thể mới.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND thành phố Hà Nội bao gồm các gói hỗ trợ và giải pháp điều hành.

“Bài học quan trọng là phải triển khai truyền tải thông tin tới từng doanh nghiệp, người nộp thuế thông qua các biện pháp tuyên truyền, gửi email, điện thoại hướng dẫn các thủ tục để nhận hỗ trợ từ cục thuế” - ông Sơn nói.

Cục thuế cũng tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả. “Kinh nghiệm của Cục Thuế TP. Hà Nội là bên cạnh các phương thức truyền thống, thì việc ứng dụng các hình thức trực tuyến dựa trên nền tảng số có tác dụng lan tỏa, có khả năng tiếp cận với số lượng lớn người nộp thuế và mang lại hiệu quả rất cao”.

Cùng với công tác tuyên truyền, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nợ; chú trọng tham mưu làm tốt vai trò cơ quan thường trực trong Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ của thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Với công tác thanh tra kiểm tra, trên cơ sở rà soát, phân tích, cơ quan thuế sẽ đánh giá kỹ dữ liệu người nộp thuế, hồ sơ khai thuế để xác định chính xác các trường hợp rủi ro. Tập trung thanh tra kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, hoàn thuế...

Trong công tác kê khai kế toán thuế, tiếp tục thực hiện việc thu thập thông tin, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu; rà soát các quy trình quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất xây dựng chính sách phù hợp (về tỷ lệ thu, về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp); không ngừng cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (bao gồm tài khoản VNĐ, tài khoản ngoại tệ, dữ liệu thu thập từ các doanh nghiệp trung gian) đối với hoạt động này.

5 nhóm kinh doanh thương mại điện tử

- Nhóm có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook,…):

Cục thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỷ đồng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai rà soát 503 người nộp thuế có doanh thu 498 tỷ đồng với dự kiến số thu 35 tỷ đồng.

- Nhóm kinh doanh bán hàng trực tuyến (online):

Cục thuế đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Cục thuế đã tiến hành rà soát đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế với số nộp 12 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online còn lại.

- Nhóm kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng:

Cục thuế đang quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với 2.307 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, doanh thu ước tính 10 tỷ đồng, dự kiến số thu 1 tỷ đồng.

- Nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài:

Đã thu thập và quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả khoảng 46 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng.

- Nhóm doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển: Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 6 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 tỷ đồng; giảm lỗ 66 tỷ đồng.