Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN

Năm 2014 kinh tế cả nước nói chung, kinh tế TP.Hải Phòng nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng GDP của TP.Hải Phòng là 8,53%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ, một số công trình trọng điểm đã được hoàn thành đi vào hoạt động, là những yếu tố thuận lợi cho công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, năm 2014 Hải Phòng tiếp tục phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro do tổng cầu xã hội tăng chậm, sức mua chưa được cải thiện, dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp, một số ngành kinh tế trọng yếu của thành phố như sản xuất xi măng, sắt thép và kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải biển tăng trưởng chậm… đã tác động trực tiếp đến tình hình thu NSNN trên địa bàn.

Việc thực hiện các luật thuế sửa đổi, bổ sung tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), nhưng đã làm giảm thu ngân sách 415,5 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện Luật thuế Thu nhập DN sửa đổi, bổ sung, áp dụng thuế suất 20% đối với DN có quy mô vừa và nhỏ, thuế suất 10% đối với thu nhập từ đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội làm giảm thu 129 tỷ đồng.

cục thuế hải phòng
Với nỗ lực và quyết tâm cao, năm 2014 Cục Thuế TP.Hải Phòng đã thu vượt dự toán hơn 366 tỷ đồng. Ảnh: MN.

Thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) do thay đổi chính sách kê khai theo quý và hoàn thuế âm lũy kế 12 tháng làm giảm thu 166,5 tỷ đồng; thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và người phụ thuộc làm giảm thu 120 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ số tiền là 240 tỷ đồng.

Nhiều DN có số thu lớn như: Công ty TNHH Hải Linh, Trung tâm Thông tin di động khu vực V, Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng… do thay đổi chính sách và chiến lược kinh doanh nên đã giảm thu 355 tỷ đồng so với năm 2013.

Để bù đắp những khoản hụt thu trên đây, cục thuế đã phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương rà soát lại các khoản thu trên địa bàn, nhất là các khoản thu còn có khả năng tăng thu như: Kinh doanh vận tải, cho thuê kho bãi, các khoản phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt đất, mặt nước, phí trông giữ xe, phí tham quan... để tham mưu với UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh mức thu theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 của Bộ Tài chính, bàn biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách.

Tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá đất xen kẹt, đồng thời đôn đốc thu nộp tiền vào NSNN. Nhờ sự nỗ lực cao của toàn ngành, Cục Thuế TP.Hải Phòng đã vượt qua khó khăn, không những hoàn thành mà còn vượt dự toán được Bộ Tài chính giao.

Năm 2015 phấn đấu thu vượt dự toán

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV. Đây là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định việc có hoàn thành những mục tiêu đã đề ra hay không. Do đó ngay từ đầu năm, Cục Thuế TP.Hải Phòng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên tất cả các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2015, với chỉ tiêu được giao tăng từ 8 – 10% so với năm 2014 (9.000 tỷ đồng).

Trước mắt, Cục Thuế sẽ chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN. Theo dõi sát tình hình thu ngân sách, dự báo kịp thời các nguyên nhân tăng, giảm nguồn thu, khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu.

Tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế, giao chỉ kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế cho các đơn vị cả về số DN và số thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào các DN có rủi ro cao về thuế, rút ngắn thời gian thanh tra kiểm tra tại DN, trên cơ sở phân tích khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý, nhằm chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội, phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra từ 250 tỷ đồng trở lên.

Bên cạnh đó, cục thuế cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt gắn trách nhiệm cán bộ kiểm tra với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phân tích nợ đọng để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả đối với từng khoản nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn… Với những giải pháp này, Cục Thuế TP.Hải Phòng tin tưởng sẽ hoàn thành vượt dự toán thu NSNN đã được Bộ Tài chính giao./.

Nhật Minh