Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái đánh giá thêm, trong tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn, có 3 nguồn thu hoàn thành dự toán là thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 101%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 119%; thu lợi nhuận cổ tức chia lại đạt 128%.

Cục Thuế Yên Bái thu ngân sách nội địa tăng 19%
Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái (đứng giữa) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thủy

Bên cạnh đó, có 6 nguồn thu đạt tiến độ thu ngân sách (đạt từ 75% dự toán), trong đó: Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 88%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 80%; thu lệ phí trước bạ đạt 75%; thu phí, lệ phí đạt 75%; thu hoạt động xổ số đạt 75%. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nguồn thu chưa đạt tiến độ thu.

Nếu tính theo địa bàn thu, có 3 đơn vị hoàn thành tổng thể và thu cân đối gồm TP. Yên Bái; Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu (địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và Trạm Tấu), huyện Yên Bình; 4 đơn vị chưa hoàn thành dự toán giao.

Còn so với dự toán năm, huyện Yên Bình thu đạt 78%; huyện Lục Yên thu đạt 72%; Phòng Kiểm tra 71%; Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên thu đạt 71%; TP. Yên Bái thu đạt 67%; Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu thu đạt 68% (địa bàn Văn Chấn thu đạt 66%, Nghĩa Lộ thu đạt 69%, Trạm Tấu thu đạt 75%); huyện Mù Cang Chải thu đạt 51%.

So với dự toán UBND tỉnh giao, 3 tháng cuối năm, số thu nội địa Cục Thuế Yên Bái còn phải thực hiện thu là 1.545 tỷ đồng.

Ông Nông Xuân Hùng cho rằng, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đặc biệt là thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ giao thêm nhiệm vụ thu ngân sách cho các địa phương, trong khi tình hình kinh tế tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Cục Thuế Yên Bái giao các chi cục thuế tập trung tham mưu công tác thu tiền sử dụng đất tại địa phương. Từng đơn vị, từng phòng, từng chi cục thuế tiếp tục rà soát xây dựng kế hoạch, kịch bản thu chi tiết cho từng nguồn thu, từng nhiệm vụ và từng lĩnh vực theo tuần, theo tháng và theo quý. Đặc biệt, phải đánh giá thật kỹ, thật sâu, thật sát và đầy đủ theo từng nguồn, những khó khăn, thuận lợi trong công tác thu ngân sách để phục vụ cho đoàn công tác của tỉnh.

Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cũng giao các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch năm 2021 đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021. Thực hiện đôn đốc kịp thời các khoản thuế truy thu và tiền phạt phát sinh qua thanh tra, kiểm tra đảm bảo tỷ lệ nộp vào ngân sách theo quy định.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tiến hành đối chiếu, rà soát chính xác các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định và tiến hành giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức quản lý thực hiện đôn đốc thu nợ thuế, không để nợ mới phát sinh.

Cục Thuế Yên Bái tiếp tục triển khai đúng và đầy đủ Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và hỗ trợ đối với hộ khoán… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp nộp kịp thời các khoản thu được gia hạn đến hạn nộp, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế./.