Thu ngân sách vượt dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Yên Bái cho thấy, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt trên 2.852 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán của Bộ Tài chính giao, bằng 123,8% so với cùng kỳ.

Khu vực doanh nghiệp quốc doanh nộp đạt 324,3 tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 77,2% dự toán tỉnh giao, bằng 124,5% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,2 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 95,5% dự toán tỉnh giao và bằng 110,3% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 581,3 tỷ đồng, bằng 105,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 85,4% dự toán tỉnh giao và bằng 129,2% so với cùng kỳ.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 112 tỷ đồng, bằng 106,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,4% dự toán tỉnh giao và bằng 114,7% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Yên Bái thu ngân sách vượt 11% dự toán pháp lệnh
Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái họp chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp thu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 130,1 tỷ đồng, bằng 216,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 153,1% dự toán tỉnh giao, bằng 108,4% so với nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 234-KL/TU và bằng 240,4% so với cùng kỳ

Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cho rằng, 10 tháng năm 2021, các ngành, các địa phương tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để chống thất thu ngân sách.

Cùng với đó, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Để đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế Yên Bái đã lắng nghe những phản hồi, ý kiến của người nộp thuế; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa; kéo dài thời gian miễn thuế đất nông nghiệp; giãn, hoãn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất.

Đặc biệt, cục thuế chú trọng cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ gia hạn, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Cục Thuế Yên Bái thu ngân sách vượt 11% dự toán pháp lệnh

Cán bộ công chức thuế hỗ trợ người dân làm thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Chi cục Thuế thành phố Yên Bái. Ảnh: Minh Hạnh

Đặt mục tiêu tăng thu ngân sách 424 tỷ đồng

Theo ông Nông Xuân Hùng, từ nay đến hết năm, Cục Thuế Yên Bái đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.424 tỷ đồng, tăng 424 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cũng như động viên các doanh nghiệp nộp thuế đủ số tiền gia hạn thuế khi đến hạn, ngành thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề ra giải pháp, điều hành thu kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nợ đọng thuế, kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế; tăng cường đôn đốc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc quyết toán giải ngân các công trình, dự án đã hoàn thành và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, cục thuế tập trung rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp đôn đốc thu kịp thời đối với những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, như thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, các ngành nghề phát sinh mới…

Ngoài việc chú trọng thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Yên Bái chủ động triển khai sâu rộng tới người nộp thuế về các về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đẩy mạnh hình thức giao dịch qua hệ thống thuế điện tử, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, bưu chính nhằm đảm bảo người nộp thuế được hỗ trợ một cách nhanh nhất, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái chia sẻ, thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 với những giải pháp về miễn, giảm thuế. Cụ thể, đối với việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021, dự kiến năm 2021 có khoảng trên 400 doanh nghiệp trên toàn tỉnh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, với số tiền thuế được giảm khoảng 12 tỷ đồng. Đối với việc giảm thuế giá trị gia tăng, dự kiến người nộp thuế được giảm khoảng 7 tỷ đồng số thuế giá trị gia tăng phải nộp…/.