Như vậy, kết quả này đã tăng thêm 2 dự án (Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025 và Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng - Giai đoạn 1) được phê duyệt giá tạm so với trung tuần tháng 9/2023.

Đã có 62 dự án năng lượng tái tạo được phê duyệt giá tạm
Đã có 62 dự án năng lượng tái tạo được phê duyệt giá tạm. Ảnh: Hải Anh

Cũng theo EVN, tính đến hết tháng 9/2023, số lượng dự án đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án, với tổng công suất 4.597,86MW. Có 68 dự án đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công thương.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 62/68 dự án.

Có 20 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 1.171,72MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới. Sản lượng điện phát lũy kế đến ngày 21/9/2023 đạt hơn 625 triệu kWh.

23 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 29 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 39 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.

EVN cho biết, đến hết tháng 9/2023, chỉ còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện.