gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Chính sách gia hạn về thuế và tiền thuê đất đã giúp cho nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: NM.

Cụ thể, tổng số đơn đề nghị gia hạn thuế là 139.032, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 119.557 đơn; cá nhân là 19.475 đơn. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 72.744 tỷ đồng. Cụ thể:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 40.652 tỷ đồng (tháng 3 là 7.582 tỷ đồng, tháng 4 là 7.032 tỷ đồng, tháng 5 là 6.167 tỷ đồng, tháng 6 là 7.023 tỷ đồng, tháng 7 là 4.557 tỷ đồng, quý I là 3.943 tỷ đồng, quý II là 4.334 tỷ đồng).

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp, theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 29.550 tỷ đồng.

Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 301 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 2.269 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất đã giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế bớt đi phần nào khó khăn để có thể tồn tại và trụ vững, chờ cơ hội để tiếp tục sản xuất, kinh doanh khi kiểm soát được dịch bệnh./.

Nhật Minh