Tổ chức chiến dịch tuyên truyền rộng rãi

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, với ước tính tổng số tiền gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 52, ngày 19/4/2021, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về các đối tượng được gia hạn, thủ tục gia hạn. Tổng cục yêu cầu lãnh đạo các cục thuế chỉ đạo, phân công bộ phận chủ trì, tham mưu triển khai và tổng hợp, báo cáo; phân công các bộ phận trong cơ quan thuế tổ chức triển khai; tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất báo cáo Tổng cục Thuế tiến độ triển khai thực hiện.

Trình tự, thủ tục gia hạn theo Nghị định 52  Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.  Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.

Chính sách gia hạn về thuế và tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: NM

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ tục, điều kiện gia hạn để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn biết, chủ động làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cục thuế đã xây dựng các nội dung tuyên truyền thông qua các video clip, văn bản, bài viết, hình ảnh… đăng tải trên các báo, đài, qua website của cục thuế; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, youtube...; thực hiện gửi thư điện tử trực tiếp tới 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thủ đô.

“Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã và đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế, thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị... để báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề xuất ban hành các giải pháp phù hợp hơn nữa, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường” - ông Trường chia sẻ.

Hỗ trợ, tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn qua mạng

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế mà vẫn gửi giấy đề nghị gia hạn được, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Riêng đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi giấy đề nghị gia hạn qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 52, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã chủ động ban hành văn bản triển khai thực hiện.

“Văn bản đã được gửi đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các hội, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để biết và phối hợp với cơ quan thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nghị định số 52. Cục thuế cũng đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế trực thuộc thực hiện ngay nhiều giải pháp đồng bộ” - ông Trung nói.

Với sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã giúp hàng trăm nghìn doanh nghiệp, người nộp thuế được gia hạn. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến 1/10/2021 có 139.003 đơn đề nghị gia hạn, trong đó có 119.527 doanh nghiệp, tổ chức; 19.476 cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 78.840 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT từ tháng 3 đến hết tháng 8/2021, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.740 tỷ đồng; tiền tạm nộp thuế TNDN quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 31.323 tỷ đồng; thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 329 tỷ đồng; tiền thuê đất là 2.448 tỷ đồng.

Trình tự, thủ tục gia hạn theo Nghị định 52

Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.