Hỏi: Cử tri Tây Ninh đề nghị sớm tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi làm thủ tục hành chính để thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trả lời: Ngày 11/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP, trong đó giao: Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 21/9/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11523/BTC-CST gửi Văn phòng Chính phủ về phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến hợp lý; gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền...

Đến nay, trên cơ sở đề xuất của các bộ chuyên ngành, Bộ Tài chính đã quy định giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí khi cung cấp dịch vụ công mức độ 4 (phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ; phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với một số dịch vụ công) và quy định miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

Các địa phương (Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa,...) đã ban hành quy định giảm phí, lệ phí từ 30% đến 50% tùy theo từng dịch vụ công trực tuyến.

Như vậy, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về miễn, giảm phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, phí nhằm bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ; việc miễn, giảm phí, lệ phí phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng dịch vụ công cụ thể và thuộc thẩm quyền quy định của 4 cơ quan (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND cấp tỉnh).

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền trung ương, các bộ, ngành xây dựng và đề xuất miễn giảm; gửi Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ) ban hành quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Đối với khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh ban hành quy định miễn, giảm phí, lệ phí./.