Trước đó, Đội Chống hàng giả Quản lý thị trường của Đà Nẵng đã kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty AM, phát hiện, điều tra và kết luận, dấu hiệu "Con ngựa đỏ và hình" được gắn trên 127 bao và 4.550 vỏ bao xi măng của Công ty AM giống tới mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "Trung Thịnh con ngựa đỏ và hình" đang được bảo hộ và thuộc cùng nhóm hàng hóa được bảo hộ.

sản phẩm của Công ty CP Solids Ánh Minh
Bao bì xi măng của Công ty AM giống tới mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "Trung Thịnh con ngựa đỏ và hình" . Ảnh: Xuân Khanh

Sự việc nêu trên bị coi là hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, công ty này phải loại bỏ yếu tố vi phạm, tiêu hủy toàn bộ 127 bao và 4.550 vỏ bao xi-măng trắng mang dấu hiệu "Con ngựa đỏ và hình". Đồng thời, bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng.

Xuân Khanh