Kết thúc năm 2023, TP. Đà Nẵng mới giải ngân nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2023 đạt khoảng 73% kế hoạch.

Nguyên nhân khiến cho Đà Nẵng giải ngân chưa đạt như kỳ vọng vẫn là những vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm của cả nước đạt thấp. Ảnh minh họa: H.T
Đà Nẵng tập trung bố trí vốn đầu tư công cho dự án động lực, trọng điểm. Ảnh minh hoạ

Năm 2024, tổng vốn đầu tư công của TP. Đà Nẵng là 8.881 tỷ đồng (trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 7.291 tỷ đồng, còn lại là vốn do HĐND thành phố giao thêm), cao hơn năm trước gần 1.000 tỷ đồng. Đây là một áp lực rất lớn của thành phố trong thực hiện giải ngân.

Do đó, để nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, ngay khi nhận được kế hoạch vốn, TP. Đà Nẵng đã thực hiện phân bổ chi tiết vốn cho các sở, ban, ngành trên địa bàn, đặc biệt là những công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Năm 2024, TP. Đà Nẵng bố trí vốn đối với 29 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng vốn hơn 2.318 tỷ đồng, trong đó bố trí vốn thực hiện đối với 14 công trình, quy mô hơn 2.317 tỷ đồng, còn lại 15 dự án chuẩn bị đầu tư bố trí vốn 700 triệu đồng.

Đến nay, TP. Đà Nẵng đã phê duyệt và đã phân bổ được 7.200 tỷ đồng, còn hơn 1.600 tỷ đồng chưa phân bổ do chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, theo UBND TP. Đà Nẵng, thành phố phấn đấu phân bổ chi tiết hết nguồn vốn còn lại chậm nhất trong quý II/2024.

Với quyết tâm không để tình trạng chậm giải ngân do vướng ở mặt bằng và các thủ tục đầu tư, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư cũng như các vướng mắc trong quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư./,