dn

Ảnh minh họa: TL

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tính đến hết ngày 12/8, cho thấy: BHXH các địa phương đã thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị sử dụng lao động.

Điều này tương ứng với điều chỉnh mức đóng cho 11,238 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.

Về chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 238 đơn vị với 41.425 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 292,3 tỷ đồng tại 35/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã thực hiện xác nhận danh sách cho 274.610 lao động của 15.179 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 60/63 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, đã xác nhận danh sách cho 178.280 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 14.044 đơn vị; 15.230 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 526 đơn vị; 170 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 2 đơn vị.

Về việc xác nhận danh sách lao động để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, tính đến 12/8, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách cho 34.345 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 362 đơn vị được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Đối với chính sách vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, ngành BHXH đã xác nhận danh sách cho 32.140 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động) của 124 đơn vị.

Cơ quan BHXH cũng đã xác nhận danh sách lao động cho 14.445 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 121 đơn vị./.

Mai Lâm