Ban lãnh đạo TBTCVN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Minh.
Ban lãnh đạo TBTCVN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Minh.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Đại hội đã lắng nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Công đoàn TBTCVN đã đạt được những kết quả đáng kể trên các mặt công tác, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn TBTCVN cũng chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện các chế độ chính sách.

Công đoàn TBTCVN đã đề xuất với Chi ủy, Ban biên tập lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên; đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên như: tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Công đoàn TBTCVN đã động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy dân chủ, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, xây dựng cơ quan, công sở văn minh, văn hóa và an toàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ... Các hoạt động của công đoàn đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của báo được giao, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch chung và thắng lợi chung của ngành Tài chính.

Hiện Công đoàn TBTCVN quản lý 50 cán bộ, đoàn viên (24 nữ, 26 nam) với 80% đoàn viên có trình độ đại học trở lên; 20% đoàn viên có trình độ khác. Hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn TBTCVN đặt ra số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: 100% đoàn viên công đoàn triển khai cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; 100% đoàn viên công đoàn tham gia quyên góp theo các chương trình do Công đoàn Bộ Tài chính phát động; 100% đoàn viên công đoàn nữ hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động chung của Công đoàn Bộ Tài chính; thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; giới thiệu từ 3 đến 4 quần chúng ưu tú để Chi bộ TBTCVN xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức.

Đại hội Công đoàn Thời báo Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Đồng chí Bùi Xuân Ngọc (giữa) trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Ảnh: Đức Minh.

Thiết thực, đổi mới, chặt chẽ

Tại đại hội, các đoàn viên thuộc tổ công đoàn các phòng đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào các bản báo cáo. Trong đó, các ý kiến đều đồng tình với những đánh giá tại các báo cáo đã nêu ra.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Công đoàn Bộ Tài chính, đồng chí Bùi Xuân Ngọc chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những hoạt động tích cực của Công đoàn TBTCVN đã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Chỉ đạo phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Bùi Xuân Ngọc yêu cầu Công đoàn TBTCVN bám sát các kế hoạch của Công đoàn Bộ Tài chính để xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp.

Trong nhiệm kỳ mới, đại diện Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị Công đoàn TBTCVN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để đạt được những mục tiêu đã đề ra như trong báo cáo nêu.

Thay mặt Chi ủy chi bộ, chính quyền đơn vị, Tổng Biên tập TBTCVN Phạm Thu Phong bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Ban chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2018-2023 cùng các công đoàn viên vào thành tích chung của cả đơn vị.

Đồng chí Phạm Thu Phong cho rằng, thời gian qua, công tác công đoàn của TBTCVN hết sức thiết thực, các hoạt động được triển khai đều phù hợp với thực tiễn, gắn với các nhiệm vụ chính trị của TBTCVN.

Trong bối cảnh TBTCVN liên tục có thêm các sản phẩm mới, nhiều hoạt động khẳng định vị thế bên cạnh các ấn phẩm truyền thống, công tác công đoàn cũng đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần các cán bộ đoàn viên nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn hơn.

Ngoài ra, Công đoàn TBTCVN cũng đã phối hợp rất chặt chẽ, không chỉ trong nội bộ công đoàn, với chính quyền đơn vị mà còn với Công đoàn Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc bộ triển khai thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Về định hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Thu Phong gửi tới Công đoàn TBTCVN ba chữ “hơn” gồm “hiệu quả hơn, tích cực hơn, chặt chẽ hơn”.

Năm 2023 là một năm có ý nghĩa quan trọng với TBTCVN, bởi vậy, đồng chí Tổng Biên tập mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cùng tất cả các công đoàn viên nỗ lực hơn nữa trong các phong trào, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội cũng đã tổ chức bỏ phiếu bầu, thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí và Đoàn đại biểu Công đoàn TBTCVN đi dự Đại hội lần thứ XXVI Công đoàn Bộ Tài chính gồm 2 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Kết thúc, đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn TBTCVN nhiệm kỳ 2023-2028 xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua.

Nhân dịp đại hội, Công đoàn TBTCVN cũng tổ chức trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài chính tới tập thể Công đoàn TBTCVN và các cá nhân có hoạt động công đoàn tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Công đoàn Thời báo Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Đại hội Công đoàn Thời báo Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp