Anh Nguyễn Văn Cơ - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ XXVIII là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một mốc mới trong quá trình phát triển và trưởng thành của tuổi trẻ Bộ Tài chính.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ XXVII, xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, trình độ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, tiếp tục từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Tài chính sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Lần thứ XXVIII

200 đại biểu chính thức từ 39 cơ sở đoàn trực thuộc Bộ Tài chính sẽ tham dự đại hội.

Theo chương trình, tại phiên thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 16/8, đại hội sẽ tiến hành một số nội dung chính như: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; tham luận; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan trung ương lần thứ IV; thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho phiên đại hội thứ hai.

Tại phiên chính thức diễn ra ngày 17/8, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội.

Đại hội cũng sẽ tổ chức lễ trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan trung ương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhân dịp đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.