Thừa ủy quyền của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã công bố các quyết định.

Theo đó, Quyết định số 1464-QĐ/ĐUK về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 4 đồng chí: Vũ Xuân Bách - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước; đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng chí Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đồng chí Ngô Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính.

Quyết định 1465-QĐ/ĐUK chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Vũ Xuân Bách - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; đồng chí Mai Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đồng chí Khổng Văn Ngư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương (thứ 3 bên trái sang), đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính (thứ 4 bên phải sang) trao các quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được chuẩn y vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Quyết định số 1466-QĐ/ĐUK chuẩn y đồng chí Đỗ Văn Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao quyết định chuẩn y đồng chí Đỗ Văn Trường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đức Minh

Đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã công bố Quyết định số 699-QĐ/ĐU về điều động và phân công đồng chí Khổng Văn Ngư - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã chúc mừng các đồng chí vừa được chuẩn y vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đặc biệt là đồng chí Đỗ Văn Trường được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị, các đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Việt Hà mong muốn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, giữ vững là một trong những Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đi đầu về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Đảng uỷ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cảm ơn và và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng thời cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Đảng uỷ Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ và các Ban Tham mưu của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương để Đảng uỷ Bộ Tài chính hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Cao Anh Tuấn đề nghị các đồng chí được bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính, cần bám sát các chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, các nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng uỷ Bộ và phát huy sở trường, kinh nghiệm, năng lực công tác để chỉ đạo hoạt động của các đơn vị được giao phụ trách và các công tác khác được Đảng uỷ Bộ Tài chính phân công.

Đồng chí Cao Anh Tuấn cũng đề nghị đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính cùng với các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ tập trung chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2024, Bí thư Đảng ủy Cao Anh Tuấn đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Bám sát và cụ thể hóa Kế hoạch công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc và những vấn đề dư luận cả nước quan tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định điều động và phân công đồng chí Khổng Văn Ngư đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đức Minh

Bám sát các quy định của Đảng để Kết luận tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính; triển khai các bước tiếp theo về công tác bổ sung quy hoạch và kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc có thay đổi về nhân sự; kiện toàn, nâng cấp, thành lập mới tổ chức Đảng.

Triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan TW”.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung xây dựng các văn bản lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Đỗ Việt Hà trao các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương.