đảng ủy bộ tài chính

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và cán bộ chuyên trách Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng quý I/2021 và triển khai nhiệm quý II/2021.

Theo báo cáo, trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với hai đợt cho gần 4.000 đảng viên tham gia học tập; đã ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; đã đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về triển khai nhiệm vụ công tác đảng quý II/2021; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính" và dự thảo "Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ".

đảng ủy bộ tài chính
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4 do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 6/5/2021. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo của hội nghị, đồng thời đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị tập hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp để hoàn thiện các dự thảo báo cáo của hội nghị.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy Tạ Anh Tuấn, trong quý I/2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Về nhiệm vụ, giải pháp quý II/2021, đồng chí Tạ Anh Tuấn nêu rõ các nhiệm vụ cơ bản, bao gồm: Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ năm 2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Quyết định số 01/QĐ-BTC năm 2021 của Bộ Tài chính và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính;

Đảng ủy Bộ Tài chính cần tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng ủy Bộ Tài chính và các Đảng bộ trực thuộc; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Tổng kết, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ và các Đảng bộ trực thuộc;

Xây dựng nghị quyết chuyên đề và triển khai kế hoạch về kiện toàn, sắp xếp tổ chức các đảng bộ, chi bộ;

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn nhân sự cấp ủy của Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và các cấp ủy trực thuộc;

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình, kế hoạch năm 2021; tập trung kiểm tra việc học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tăng cường công tác quản lý đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.Đức Minh