Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét. Trong đó, đề xuất nhiều chính sách để mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa luật theo hướng thiết kế hệ thống an sinh đa tầng, người già không chỉ hưởng lương hưu từ BHXH, mà còn được trợ cấp từ các chính sách an sinh khác của Nhà nước, ví dụ như chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng với người 80 tuổi đang triển khai. Bên cạnh đó, bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp và người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc không trọn thời gian…

Dự luật cũng điều chỉnh quy định hưởng BHXH một lần theo hướng tạo điều kiện cho người lao động có sự lựa chọn. Theo đó, nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà sau một năm không tham gia BHXH đề nghị hưởng BHXH một lần, thì mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng một lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng BHXH. Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc ra nước ngoài để định cư hợp pháp, thì mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng hai lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng BHXH...

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất giải pháp tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện bằng cách bổ sung chế độ thai sản, tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia. Cụ thể, lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp 2 triệu đồng cho một con mới sinh. Đề xuất Nhà nước tăng mức hỗ trợ từ 10% lên 30% mức đóng BHXH tự nguyện tính trên thu nhập tháng bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, với mục đích tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và hưởng quyền lợi BHXH…/.

Mai Lâm