Bộ Công thương đã hoàn thiện dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và doanh nghiệp với nhiều điểm mới, trong đó đề xuất rút ngắn thời gian điều hành công bố giá...

Thời gian điều hành giá xăng dầu chỉ còn 7 ngày

Theo dự thảo tờ trình lần 2 của Bộ Công thương, thời gian điều hành giá xăng dầu được đề xuất sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu từ 10 ngày xuống mức 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu vào ngày thứ Năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ.

Trường hợp ngày thứ Năm trùng vào những ngày từ mùng 1 đến mùng 3/1 âm lịch, kỳ điều hành sẽ được chuyển đến ngày mùng 4 tháng 1 âm lịch.

Đề xuất rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống 7 ngày
Bộ Công thương đề xuất hàng loạt điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Hải Anh

Dự thảo đề xuất, trong giai đoạn giữa 2 kỳ điều hành, nếu giá cơ sở tăng trên 5%, Liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ thực hiện điều hành giá.

Lý do được Bộ Công thương đưa ra là nhằm bảo đảm giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Việc điều hành sẽ được thực hiện kể cả vào ngày nghỉ lễ nhằm tránh việc giá có biến động lớn trong những dịp nghỉ lễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, hoặc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Liên Bộ Công thương - Tài chính có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Ưu điểm của phương án này là giá xăng dầu trong nước sẽ biến động gần hơn với biến động của giá xăng dầu thế giới. Khi giá tăng sẽ được sự ủng hộ của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, về việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Công thương đề xuất giữ nguyên các quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành trong phân công công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu.

Một điểm mới trong dự thảo lần 2 là cho phép các đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy từ nhiều nguồn.

Về việc này, Bộ Công thương lý giải, theo quy định hiện hành, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được lấy từ một nguồn (nội dung này hiện được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP). Trong cùng một thời điểm, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được lấy từ 1 nguồn để bảo đảm kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng, giá bán xăng dầu đến người tiêu dùng.

Bộ Công thương đưa ra phương án, sửa đổi quy định về quyền của đại lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy từ nhiều nguồn (có thể giới hạn từ 2-3 nguồn).

Ưu điểm của phương án này là đa dạng nguồn cung cấp xăng dầu cho đại lý, tăng vị thế cho đại lý trong quá trình đàm phán mua hàng...

Doanh nghiệp chủ động đàm phán mức chiết khấu tối thiểu

Liên quan đến mức chiết khấu tối thiểu trong kinh doanh xăng dầu, tại dự thảo, Bộ Công thương cũng đưa ra 2 phương án.

Phương án 1, không quy định cụ thể mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp chủ động đàm phán với nhau cho phù hợp và linh hoạt với biến động cung cầu của thị trường trong từng giai đoạn.

Phương án này có ưu điểm là bảo đảm sự chủ động trong mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên thị trường; không làm tăng giá cơ sở mặt hàng xăng dầu ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nhưng có nhược điểm là khi kinh doanh gặp khó khăn, các đại lý sẽ tiếp tục kiến nghị về quyền lợi của họ (bất chấp việc các đơn vị cấp hàng đang bị lỗ).

Đề xuất rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống 7 ngày
Một điểm mới trong dự thảo lần 2 là cho phép các đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy từ nhiều nguồn. Ảnh: Hải Anh

Phương án 2, quy định mức chiết khấu cố định hoặc tối thiểu trong kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công thương, việc quy định này sẽ bảo đảm lợi ích và được sự ủng hộ của các đại lý bán lẻ xăng dầu, là căn cứ để các đại lý bán lẻ xăng dầu yêu cầu các đơn vị cấp hàng duy trì chiết khấu cho khâu bán lẻ.

Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phải đưa mức chiết khấu cho từng khâu của hệ thống phân phối xăng dầu sẽ tạo ra sự cứng nhắc trong quan hệ mua bán xăng dầu giữa các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để bảo đảm giá cơ sở mặt hàng xăng dầu phản ánh đủ các chi phí phát sinh cần đưa mức chiết khấu cố định, hoặc tối thiểu này vào chi phí kinh doanh trong cơ cấu giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, việc này làm tăng giá xăng dầu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng xăng dầu.

Khi hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, không có sự chia sẻ giữa các khâu trong hệ thống phân phối xăng dầu, các khó khăn sẽ được dồn hết đến doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và do đó, ảnh hưởng đến tổng thể nguồn cung xăng dầu trong nước.

Do đó, Bộ Công thương lựa chọn phương án 1, không quy định mức chiết khấu tối thiểu, để các doanh nghiệp tự quyết định và điều chỉnh linh hoạt nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích trong từng giai đoạn, phù hợp với cung cầu xăng dầu trên thị trường trong từng thời điểm, có sự chia sẻ khó khăn giữa các đại lý với các đơn vị cấp xăng dầu.

Trường hợp nhằm bảo đảm lợi ích của các cửa hàng bán lẻ, khi ký kết hợp đồng đại lý (nhượng quyền thương mại), các đại lý cần đưa ra điều khoản về mức chiết khấu tối thiểu với đơn vị cấp hàng.

Giữ nguyên quy định về quản lý xăng dầu, không chuyển sang Bộ Tài chính

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần 2 này, liên quan đến đề nghị giao một đầu mối quản lý với xăng dầu, Bộ Công thương đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành trong quản lý mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, ngành liên quan.