Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được đề xuất gia hạn

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được đề xuất gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Gia hạn thuế cho nhiều doanh nghiệp gặp khó

Năm 2020, Bộ Tài chính trình và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho nhiều đối tượng doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước việc năm 2021, các DN vẫn chịu những bất lợi từ dịch bệnh, Bộ Tài chính đã đề xuất, xây dựng và hoàn thiện nghị định về tiếp tục các chính sách hỗ trợ để sớm trình Chính phủ ban hành.

Theo dự thảo nghị định, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cần phải đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách phải là những DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19. Ngoài ra, nghị định cũng phải tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và nộp NSNN năm 2020 theo ngành; đồng thời thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ đã đề xuất một số đối tượng được gia hạn trong năm 2021. Cụ thể như sau: tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Đồng thời bổ sung tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

Ngoài ra, các tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực: khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập DN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên được thu theo hiệp định, hợp đồng); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; thoát nước và xử lý nước thải, cũng là đối tượng được hưởng ưu đãi thuế.

Gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý), gia hạn thời hạn nộp thuế trong 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021 và gia hạn thời hạn nộp thuế trong 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021 của các DN, tổ chức nêu trên. Qua đánh giá, thực hiện theo quy định nêu trên thì tổng thu NSNN của các tháng từ tháng 3 đến tháng 8/2021 giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Đơn giản thủ tục gia hạn


Thực hiện các thủ tục để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất hết sức đơn giản. Người nộp thuế thực hiện nộp 1 lần duy nhất Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế. Hiện nay, thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế TNDN thực hiện khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN nêu trên, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng này, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền gia hạn cho đối tượng này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/ 2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung của nghị định đã quy định chi tiết để các DN có thể áp dụng ngay.

Ngay khi Bộ Tài chính dự thảo nghị định lấy ý kiến công khai trước khi hoàn thiện trình Chính phủ, trả lời phỏng vấn TBTCVN, đại diện nhiều DN, chuyên gia kinh tế và đại biểu Quốc hội đã bày tỏ đồng tình và đánh giá cao đề xuất này của Bộ Tài chính. Dù cân đối ngân sách còn đứng trước nhiều khó khăn, song Bộ Tài chính đã “vì người dân, vì doanh nghiệp” đề xuất gia hạn thuế, tiền thuê đất cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây cũng là bài toán khó trong cân đối nguồn thu ngân sách, vừa không để ảnh hưởng tới nguồn thu, vừa hỗ trợ được cho người dân và doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn này.

Năm 2020 đã gia hạn hơn 87 nghìn tỷ đồng


Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị định số 109/2020/NĐ-CP, trong năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào ngân sách nhà nước.

* Bà Vũ Thị Hồng Yến – Giám đốc Công ty TNHH thêu Minh Trang (Ninh Bình):

Tiếp sức để doanh nghiệp duy trì và phát triển

Bà Vũ Thị Hồng Yến
Bà Vũ Thị Hồng Yến

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2020, thực hiện nghị định này doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trên 50 triệu đồng.

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại khiến doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, nhiều công nhân phải nghỉ việc luân phiên. Doanh thu của doanh nghiệp gần như bằng không trong suốt thời gian dài, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất cầm chừng, phân chia ca kíp, trả lương tối thiểu..., để ổn định đời sống cho người lao động cũng như giữ chân lao động, bởi ngành thủ công mỹ nghệ rất khó tuyển công nhân.

Được biết Bộ Tài chính vừa tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành nghị định gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. Nếu được thông qua, chủ trương này sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

* Ông Phạm Thế Hồng – Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và vận tải du lịch H&D:

Gia hạn thuế và giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Phạm Thế Hồng
Ông Phạm Thế Hồng

Là đơn vị kinh doanh vận tải, hiện nay, vốn vay hoạt động của doanh nghiệp chiếm trên 80%, nguồn tiền để trả lãi vay và gốc sẽ căn cứ vào nguồn tiền thu hàng tháng, nhưng do do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 không thể kinh doanh nên doanh nghiệp không có nguồn chi trả.

Năm 2021 dự báo sẽ còn khó khăn hơn khi vốn tích lũy của doanh nghiệp đều đã mang ra để duy trì hoạt động trong suốt một năm qua. Doanh nghiệp đang phải chuyển hướng kinh doanh, bởi chưa biết đến khi nào dịch bệnh chính thức được kiểm soát, cũng như việc mở cửa đón khách quốc tế, bởi đây là nguồn khách chủ đạo chúng tôi phục vụ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng xem xét mức giảm mức lãi suất cho doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục xem xét gia hạn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp...


Minh Anh - Tuấn Nguyễn