* Bắc Kạn: Huyện Ngân Sơn tiết kiệm, chống lãng phí hơn 10 tỷ đồng

Từ năm 2016 đến nay, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã tiết kiệm được hơn 10 tỷ đồng từ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong công tác thẩm định phê duyệt dự toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Số tiền tiết kiệm được huyện tiếp tục tái đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi khác tại địa phương như: Xây dựng nhà văn hóa thôn, lớp học, khu vui chơi cho trẻ em... nhằm phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

* Cần Thơ tiết kiệm chi thường xuyên, giảm hội họp, tiếp khách

Giai đoạn 2016 - 2021, TP. Cần Thơ đã tiết kiệm trên 979 tỷ đồng chi thường xuyên, giảm hội họp, tiếp khách, đi công tác ngoài nước, mua sắm tài sản đắt tiền...; tiết kiệm trên 2,4 tỷ đồng trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực y tế, 13 bệnh viện và trung tâm thuộc Sở Y tế đã chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, tiết kiệm cho ngân sách 108,7 tỷ đồng. Trong quản lý, sử dụng lao động, thành phố đã thực hiện cắt giảm 243 biên chế công chức trong cơ quan hành chính; cắt giảm 3.456 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ninh Bình quản lý chặt chẽ nguồn thu, ưu tiên chi nhiệm vụ quan trọng

Công tác THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 của tỉnh Ninh Bình có nhiều chuyển biến. Theo đó, các đơn vị đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP hàng năm bằng các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể, trọng tâm, đảm bảo công khai, minh bạch; quản lý sử dụng tài sản và kinh phí từ ngân sách nhà nước cơ bản theo chế độ, định mức, đúng quy định.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, tiết giảm nhiều nội dung chi để ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng.

* Cơ quan khí tượng chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ

Để công tác THTK, CLP đạt hiệu quả, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện. Chỉ thực hiện các đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện.