* Bình Thuận: Tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên 10,2%

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi về công tác phí, tiếp khách, văn phòng phẩm (tiết kiệm giấy in do sử dụng email công vụ thay thế văn bản giấy).

Đặc biệt, đơn vị đã sử dụng 1loại chứng thư số để ký số cho nhiều dịch vụ điện tử như: Quản lý văn bản điều hành, dịch vụ công kho bạc nhà nước; thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử... Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc đã tiết kiệm được kinh phí chi thường xuyên với tỷ lệ tiết kiệm 10,2% so với dự toán giao.

* Nghệ An: Tiết kiệm hơn 9,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí giao tự chủ

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong giai đoạn 2016 - 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã tiết kiệm được 10% chi thường xuyên; kinh phí tiết kiệm (từ nguồn kinh phí giao tự chủ của các đơn vị) trong giai đoạn 2016 - 2019 trên 9,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, sở cũng đã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn NSNN các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu hiệu quả. Việc sáp nhập, tinh giản bộ máy của sở đã góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.q

* Quảng Trị: Thu nhập người lao động tăng nhờ tiết kiệm, chống lãng phí

Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Quảng Trị đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 242 cơ quan quản lý nhà nước và 519 đơn vị sự nghiệp (ĐVSN). Trong đó, có 4 ĐVSN tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư, 44 ĐVSN tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên, 75 ĐVSN tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên...

Các đơn vị đã chủ động trong sử dụng biên chế và kinh phí; công khai, minh bạch hoạt động tài chính mang lại thu nhập cao hơn cho viên chức, người làm việc tại đơn vị.

* Bình Phước: Đề ra giải pháp căn cơ để tiết kiệm, chống lãng phí

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết, nhiều năm nay, đơn vị không để xảy ra hành vi tiêu cực trong đấu thầu; hồ sơ đấu thầu được đăng tải công khai trên hệ thống mạng internet kịp thời, đầy đủ.

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn vị đã đề ra một số giải pháp căn cơ như: điều hành, quản lý chi tiêu theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...