Ông Bùi Mạnh Chuyển - Phó Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên cho biết, do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ngay trong những tháng đầu năm, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải ngừng nghỉ kinh doanh, hoặc hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp nên số thuế kê khai phát sinh phải nộp theo tháng, quý giảm. Một số doanh nghiệp có số nộp NSNN giảm khá lớn so với cùng kỳ năm 2021. Một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính, nên chưa nộp hết các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp phát sinh…

Điện Biên tập trung thu ngân sách vào các nguồn thu còn tiềm năng
Cán bộ thuế đang hỗ trợ trực tuyến người nộp thuế. Ảnh minh họa: V.Q

Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu phục hồi. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đồng thời, Cục Thuế Điện Biên đã tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, nên kết quả thu NSNN quý I/2022 đạt được rất tích cực.

Theo đó, trong quý I/2022, Cục Thuế Điện Biên đã thu NSNN 366,8 tỷ đồng, bằng 36% dự toán trung ương giao và bằng 15,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ông Bùi Mạnh Chuyển cho biết, Cục Thuế Điện Biên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các chế độ, chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin và nâng cao ý thức chấp hành luật và các chế độ chính sách về thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Điện Biên cũng yêu cầu các chi cục thuế trực thuộc theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách của các đơn vị; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; dự báo và theo dõi tiến độ thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh; tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu ngân sách… Qua đó, cơ quan thuế xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu NSNN.

Đặc biệt, Cục Thuế Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Điện Biên để thực hiện thu tiền nợ thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật khi Nhà nước đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tập trung rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra… nhằm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và thu khác vào NSNN./.