Qua xem xét hồ sơ của Công ty, Tổng cục Hải quan nhận thấy, hợp đồng mua bán của Công ty ký kết với đối tác mua bán mặt hàng linh kiện máy may công nghiệp hiệu JUKI là thỏa thuận mua bán chính thức giữa hai bên nhưng không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chiết khấu giảm giá, nên không đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do giảm giá mua bán hàng hóa để được xem xét giảm giá.

Ngoài ra, tại hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thuế thể hiện giá mua bán giữa Công ty và đối tác là giá đã giảm 20% không có thông tin về giá mua bán niêm yết của đối tác (giá trước khi giảm) nên không có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ để tách khoản giảm giá ra khỏi trị giá giao dịch để được xem xét giảm giá.

Bên cạnh đó, bản xác nhận giảm giá của đối tác gửi cho Công ty chỉ áp dụng cho một lô hàng mua bán nhất định và cho một người mua cụ thể, không phải là công bố giảm giá theo chính sách bán hàng chung cho tất cả người mua nên không có cơ sở để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong giao dịch mua bán có áp dụng giảm giá.

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho rằng, không phù hợp với bản chất và thông lệ chung của Bảng công bố giảm giá của người bán (thông báo công khai cho mọi người đều biết) để được xem xét giảm giá theo quy định.

Đồng thời, tại hợp đồng mua bán và hóa đơn giữa Công ty và đối tác quy định phương thức thanh toán T/T (điện chuyển tiền), tờ khai đề nghị xét giảm giá khai báo phương thức thanh toán; bản xác nhận giảm giá của người bán không có nội dung về hình thức thanh toán.

Do đó, phương thức thanh toán không đáp ứng điều kiện quy định về thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C (ngân hàng cam kết việc trả tiền người xuất khẩu) hoặc TTR (điện chuyển tiền có bồi hoàn) cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán; hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán.

Đối chiếu với quy định và với những lý do trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, lô hàng nhập khẩu mặt hàng linh kiện máy may công nghiệp hiệu JUKI của Công ty CP thiết bị và đầu tư Việt Nam không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2025/TT-BTC./.