Báo cáo phát triển bền vững

Buổi đào tạo định kỳ về Báo cáo Phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết tại HOSE

Đây là thông tin được cho biết tại buổi đào tạo định kỳ về Báo cáo Phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết vừa được diễn ra tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hoạt động này nằm trong chuỗi đào tạo chuyên đề trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp niêm yết về Đầu tư có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức.

Được biết, báo cáo phát triển bền vững là nội dung được các cơ quan quản lý thị trường khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết quan tâm và đưa vào Báo cáo thường niên, hoặc lập thành báo cáo riêng.

Thông tin từ HOSE cho biết, buổi đào tạo dành cho hơn 30 doanh nghiệp niêm yết trên cả HOSE và HNX, là các doanh nghiệp đã tham gia giải Báo cáo Phát triển bền vững trong các Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên.

Tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp của PricewaterhouseCoopers Việt Nam đã cập nhật các xu hướng toàn cầu về Báo cáo phát triển bền vững, đồng thời nêu thực trạng Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam hiện nay thông qua việc rà soát và phân tích từ Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết.

Buổi hội thảo cũng nhận được sự chia sẻ của các doanh nghiệp đã có Báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế như Tập đoàn Bảo Việt, Công ty TNHH Jia Hsin – những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện Báo cáo phát triển bền vững./.

D.T