Theo tổng hợp dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu, các doanh nghiệp hàng tiêu dùng đứng thứ hai về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10/2021.

Doanh nghiệp hàng tiêu dùng
Nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng vượt mặt ngân hàng về phát hành trái phiếu. Ảnh: T.L
Hiệu ứng phụ khi ngân hàng “say sưa” với trái phiếu Toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp tháng 9 đều là phát hành riêng lẻ Ngân hàng bỏ xa nhóm bất động sản về phát hành trái phiếu

Cụ thể, tổng giá trị phát phát hành của các doanh nghiệp nhóm này trong tháng 10 là 7.284 tỷ đồng, chiếm 21% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng.

Nhóm bất động sản đứng đầu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10, với giá trị phát hành là 15.556 tỷ đồng, chiếm 45% tổng giá trị phát hành.

Tháng 10/2021 có 42 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước và 4 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị là 34.576 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành ra công chúng gồm Công ty cổ phần Glexhomes, Công ty cổ phần điện Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Vinhomes.

Đợt phát hành có giá trị lớn nhất trong tháng 10 là đợt phát hành 7.284 tỷ đồng của Công ty cổ phần Masan Meatlife, kỳ hạn 3 năm.

Một đợt phát hành lớn khác là 4.300 tỷ đồng của Công ty cổ phần Osaka Garden, với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất 10,32%/năm cho kỳ đầu tiên và thả nổi ở các kỳ sau với mục đích nhằm đặt cọc chuyển nhượng dự án.

Tiếp theo, Công ty cổ phần Vinhomes có đợt phát hành, với giá trị 2.280 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất cho 4 kỳ hạn đầu là 8,8%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Một số đợt phát hành dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới là Công ty cổ phần Camimex Group với kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đạt Phương dự kiến phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng…