Cử tri tỉnh Cà Mau cho biết, dự án Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau là một trong các dự án thuộc Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau được trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 31/7/2001). Từ khi dự án đi vào hoạt động thương mại đến nay đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tỉnh Cà Mau, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, từ giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025, việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh khí tại Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Cử tri kiến nghị: Hoạt động kinh doanh khí tại Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau của PVN khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế theo phân bổ cho từng địa phương là phù hợp, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, vừa gắn với nhiệm vụ quản lý thuế, quản lý môi trường, vấn đề an ninh trật tự của địa phương, đồng thời tăng quy mô thu ngân sách địa phương và giảm trợ cấp từ ngân sách trung ương.

Doanh nghiệp kê khai nộp thuế phải thực hiện đúng theo quy định
Dự án Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, trong những năm qua, nhờ có nguồn khí thiên nhiên tiếp nhận từ Lô PM3-46 Cái Nước cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc PVN hoạt động tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau đã tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước cũng như ngân sách địa phương.

Việc động viên vào ngân sách cũng như việc hạch toán số thu cho ngân sách địa phương phải căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và các luật thuế có liên quan. Theo đó, nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh khí của PVN (PVN không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, cơ sở sản xuất đóng tại tính Cà Mau) cũng phải tuân thủ quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì:

PVN bán khí thiên nhiên bằng đường ống cho các nhà máy điện, đạm,... tại tỉnh Cà Mau, PVN không có nhà máy sản xuất, chế biến khí tại Cà Mau, không có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh Cà Mau.

Do vậy, số thu từ việc PVN bán khí tại tỉnh Cà Mau không thuộc các trường hợp khai, nộp thuế tại nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh (quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ- CP của Chính phủ), PVN không thuộc trường hợp kê khai tập trung tại trụ sở chính và phân bổ số thuế nộp về tỉnh Cà Mau (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Điều 12, 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính); PVN không có đơn vị phụ thuộc thuộc đối tượng trực tiếp khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại Cà Mau (khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Căn cứ các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nêu trên, từ ngày 1/1/2022, PVN kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh khí tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nộp thuế giá trị gia tăng tại thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở kê khai, nộp thuế như trên, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề trình Quốc hội phân bổ số dự toán thu ngân sách nhà nước cho tỉnh Cà Mau theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Vì vậy, trước mắt, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội; đồng thời UBND tỉnh làm việc với PVN về khả năng thành lập chi nhánh tại Cà Mau, làm cơ sở để doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế tại tỉnh Cà Mau theo đúng quy định pháp luật quản lý thuế./.