Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên minh phát triển Thương mại của Seattle, Hoa Kỳ tổ chức. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động Diễn đàn DN Việt Nam – Mỹ La tinh năm 2014.

hop tac viet nam-hoa ky

Nhiều hội thảo xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đã được tổ chức thành công trong thời gian qua. Ảnh: TL

Được biết, cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn này, VCCI sẽ phối hợp với các Phòng Thương mại, Đại sứ quán và các đơn vị xúc tiến liên quan sẽ tổ chức Chương trình đi khảo sát thị trường 3 nước (Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ) cho các DN Việt Nam. Thời gian dự kiến từ ngày 4-14/5/2014. Mục tiêu chương trình là khảo sát thị trường, hỗ trợ DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thông qua các hoạt động xúc tiến trong chương trình, đặc biệt là 2 Diễn đàn DN song phương sẽ được tổ chức tại Santiago de Chile và Sao Paulo, DN Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các DN uy tín của châu Mỹ La tinh.

Ngoài ra, theo chương trình đoàn DN Việt Nam sẽ đi khảo sát một số thành phố nổi tiếng như Sao Paulo, Santiago de Chile, Val Paraiso, Los Angeles… tìm hiểu tập quán kinh doanh, cập nhật thông tin mới nhất về thị trường và chính sách khuyến khích đầu tư, thương mại của châu Mỹ nói chung, 3 nước Chi-lê, Braxin, Hoa Kỳ nói riêng./.

Thiện Trần