kho bạc nhà nước

Qua công tác thanh tra chuyên ngành KBNN đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nêu cao trách nhiệm trong lý và sử dụng NSNN. Ảnh minh họa: H.T

Từ 2016 đến 2020 đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 41,7 tỷ đồng

Ông Đinh Mạnh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của hệ thống, đến nay lực lượng thanh tra KBNN ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 461 công chức, trong đó có 24 công chức tại KBNN và 437 công chức tại các KBNN tỉnh, thành phố. Cùng với đó, các quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra cũng từng bước được nghiên cứu, xây dựng và ban hành riêng phù hợp theo từng lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.

Từ ngày 1/1/2016, thanh tra KBNN chính thức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành với đầy đủ hành lang pháp lý, đánh dấu mốc quan trọng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Từ năm 2016 đến hết năm 2020, thanh tra KBNN đã tiến hành 1.215 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng ngân sách, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Từ các cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra KBNN đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 41,7 tỷ đồng, ban hành 205 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 586,8 triệu đồng.

Theo ông Tuấn, công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần đáng kể vào việc duy trì, ổn định của cả hệ thống khi kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, sai sót, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đồng thời, kết quả thanh tra, kiểm tra cũng góp phần chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, sai phạm để từ đó có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn hơn.

Đáng chú ý, với công tác thanh tra chuyên ngành KBNN đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách có ý thức chấp hành nghiêm việc quản lý và sử dụng NSNN hiệu quả, tiết kiệm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN.

Tiến tới mục tiêu thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử

Báo cáo từ KBNN cho biết, đến hết năm 2020, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng, quân đội và tổ chức nghề nghiệp) đã thực hiện giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN với tỷ lệ hồ sơ giao dịch bình quân đạt 98%. Theo đó, để giúp cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra tiếp cận chứng từ, hồ sơ, tài liệu do đơn vị sử dụng ngân sách gửi qua dịch vụ công trực tuyến, KBNN đã triển khai chương trình tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ cho công chức thanh tra, kiểm tra.

Chương trình được vận hành từ tháng 12/2020 là bước khởi đầu quan trọng đánh dấu việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra, kiểm tra của KBNN trong điều kiện hình thành Kho bạc điện tử và tiến tới Kho bạc số. Đây cũng chính là bước khởi đầu để KBNN tiến tới mục tiêu thanh tra kiểm tra theo phương thức điện tử phù hợp với quy trình kiểm soát chi điện tử đang được KBNN thực hiện.

Trong thời gian tới đây, triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, KBNN sẽ thực hiện chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán tiền kiểm sang hậu kiểm trong cơ chế quản lý rủi ro. Theo đó, nhiều khoản chi NSNN qua KBNN sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và công tác hậu kiểm được giao cho thanh tra chuyên ngành KBNN thực hiện.

Theo ông Đinh Mạnh Tuấn, công tác hậu kiểm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo các khoản chi NSNN đúng chế độ và đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Do đó tới đây, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được hiện đại hóa phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của KBNN.

Bên cạnh đó, thực hiện lộ trình sửa đổi Luật Thanh tra năm 2020, KBNN cũng đã tham gia cùng với Thanh tra Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) theo hướng đổi mới tổ chức thanh tra tài chính của Bộ Tài chính, cho phép các tổng cục thuộc Bộ Tài chính (trong đó có cơ quan KBNN) được tổ chức cơ quan thanh tra độc lập để đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên nghiệp trong hoạt động thanh tra./.

Vân Hà