Cụ thể, theo quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Khu Đô thị Hiệp Hòa, phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa vừa được UBND tỉnh Đồng Nai công bố, về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là hơn 10,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Một góc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh Việt Dũng
Một góc phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Dũng

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu.

Đối với nhà đầu tư liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu 15%.

Theo quyết định này, nhà đầu tư được lựa chọn là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hiệp Hòa phải có trách nhiệm bỏ kinh phí lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho dự án, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí tại phường Hiệp Hòa (còn gọi là Cù lao Phố) có quy mô sử dụng đất khoảng 293ha, được quy hoạch với dân số khoảng 31,6 nghìn người. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 72,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến gần 17,7 nghìn tỷ đồng.