Người nộp thuế được tôn vinh là các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, tiêu biểu xuất sắc có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội, có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt và ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế.

Tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn Đồng Nai trong năm 2021. Ảnh Đỗ Doãn
Tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn Đồng Nai trong năm 2021. Ảnh Đỗ Doãn

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế, phong trào còn nhằm đề cao vai trò của người nộp thuế, giúp người nộp thuế xác định rõ vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, hiểu rõ được công tác thuế thực sự là công tác của toàn dân, góp phần cùng ngành thuế đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa công tác thuế.

Phong trào cũng nhằm vận động người nộp thuế trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, khen thưởng; tạo sự lan tỏa lớn đến cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế; thúc đẩy người nộp thuế tự giác chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, tạo nền tảng để ngành thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm.

‘‘Phong trào cũng nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền, cơ quan thuế địa phương với người nộp thuế…’’ - ông Thắng cho biết.

Được biết, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 là 61.685 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa là 40.235 tỷ đồng và dự toán thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 21.450 tỷ đồng./.