Ngày 8/1/2024, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside), tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp hơn 1.166,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính phải có kinh nghiệm thực hiện 1 dự án trở lên tương tự lĩnh vực của dự án đang xét.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022, đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có).

Đặc biệt, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu, hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) có diện tích sử dụng đất 75,47 ha, với vốn đầu tư dự kiến hơn 7.777 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 710 tỷ đồng và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 7.067 tỷ đồng.

Đồng Nai: Phê duyệt hồ sơ khu đô thị du lịch có vốn đầu tư hơn 7.777 tỷ đồng
Cơ cấu sử dụng đất tại dự án dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước

Về tiến độ thực hiện, dự án dự kiến hoàn thành khoảng 6 năm, kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn, công nhận và giao thực hiện dự án đầu tư.

Cụ thể, sau 2 năm, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về xây dựng (giấy phép quy hoạch, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500), môi trường; sau 4 năm, hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng (cấp phép xây dựng) và triển khai đầu tư thi công, xây dựng đối với dự án. Đến hết năm thứ 6, nhà đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trường hợp chậm tiến độ so với từng giai đoạn đã dự kiến, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

Hiện trạng khu đất dự án bao gồm đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất suối. Trong đó, đất hộ gia đình, các nhân là 709,496,6 m2, đất chuyên dùng (nghĩa trang) là 322 m2, đất đường giao thông, sông ngòi là 44.922,4 m2; với số hộ bị thu hồi đất, tài sản giải tỏa dự kiến khoảng 245 hộ (trong đó có khoảng 61 căn nhà phải giải tỏa di dời).