Cụ thể, chỉ thị đã nêu rõ những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đai trên địa bàn Đồng Nai. Đó là vẫn còn tồn tại tình trạng tự ý tách thửa, sử dụng đất không đúng mục đích. Nhiều trường hợp được giao, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, chậm hoàn thành làm lãng phí nguồn lực. Đồng thời, một số người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Một dự án khu dân cư có liên quan đến đất thổ mộ trước đây tại đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Một dự án khu dân cư có liên quan đến đất thổ mộ trước đây tại đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Từ thực tế này, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trọng tâm là Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; quản lý chặt chẽ các khu đất được UBND tỉnh giao quản lý.

Đơn vị cũng được yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Đồng Nai và thông báo, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; rà soát các dự án chậm triển khai, chậm hoàn thành đề xuất thu hồi hoặc xử lý; chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành theo dõi, giám sát cấp huyện trong công tác phân lô, tách thửa, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố công bố, công khai đồ án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2024; kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, đặt biệt là đối với đất trồng lúa, đất rừng...