Theo đó, SMC dự kiến đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ 1,25 triệu tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế dự kiến 300 tỷ đồng.

Dòng tiền âm và tồn kho tăng cao, SMC đặt mục tiêu năm 2022 khiêm tốn
Dòng tiền âm và tồn kho tăng cao, SMC đặt mục tiêu năm 2022 khiêm tốn
Lãi quý IV/2021 giảm, Becamex IJC vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng năm 2022 Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Cổ phiếu lao dốc và “điểm gợn” hàng tồn kho Tập đoàn Nam Long (NLG): Rủi ro kẹt vốn khi hàng tồn kho tăng vọt

Mục tiêu lợi nhuận này khá thấp so với kết quả kinh doanh mà công ty này đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, SMC có doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 là 15.163 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 869 tỷ đồng.

SMC cũng thống nhất cử giám đốc/người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng là ông Nguyễn Hùng Cường.

Ông Cường sinh năm 1993, hiện đang có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai. Ông Cường được SMC bổ nhiệm để thay thế cho giám đốc cũ của SMC Đà Nẵng là ông Lê Trần Anh Vũ, tính từ tháng 1/2022.

Ngoài ra, SMC cũng quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Bình Trọng sinh năm 1963 và bà Hồ Thị Ngọc Tuyết sinh năm 1975.

Về tình hình tài chính, SMC có quy mô nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là 6.417 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 6.067 tỷ đồng. Quy mô nợ có giá trị lớn gấp gần 2,7 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty.

Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp ngành thép này có tổng tài sản là 8.834 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 7.299 tỷ đồng.

2 nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, với giá trị các khoản này lần lượt là 2.114 tỷ đồng và 3.469 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có xu hướng tăng khá nhanh so với giá trị thời điểm đầu năm chỉ là 1.804 tỷ đồng, theo đó, giá trị hàng tồn kho của SMC đã tăng hơn 92% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Hàng tồn kho tăng cao khiến công ty phải tập trung nguồn lực tài chính khá lớn cho tài sản này. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 âm 1.537 tỷ đồng, chủ yếu do tập trung nguồn lực tài chính cho hàng tồn kho.